JAN PAWEŁ II – PATRON RODZINY

0

To hasło przyświecało obchodom Dnia Patrona Jana Pawła II w Publicznej Szkole Podstawowej w Lubszy, które odbyły się 23 października br. Już po raz trzeci do wspólnych obchodów tegoż dnia zaprosiliśmy uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej w Mąkoszycach i z Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Michałowicach.


Patronem tych szkół jest również Jan Paweł II. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą, której oprawę muzyczną przygotowała schola ze szkoły w Michałowicach pod kierunkiem pani Darii Maryszczak. Następnie cała społeczność szkolna wraz z Dyrektorem Szkoły – p. Agatą Czechowską, a także zaproszonymi gośćmi wśród których byli: ks. Józef Meler, Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Mąkoszycach – p. Krystyna Ślusarek, Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Michałowicach – p. Alicja Przepiórka, a także p. Jadwiga Kulczycka – prezes Stowarzyszenia Stobrawski Zielony Szlak, udała się do Hali Sportowej w Lubszy, gdzie odbyły się główne uroczystości. Na początku uczniowie z PSP w Lubszy zaprezentowali montaż słowno – muzyczny poświęcony patronowi Janowi Pawłowi II i rodzinie.

Najważniejszą część obchodów Dnia Patrona stanowił jednak zorganizowany już po raz trzeci Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Janie Pawle II. Reprezentanci szkół mieli okazję wykazać się swoją wiedzą na temat życia i nauczania Ojca Świętego. Konkurs składał się z czterech zadań – rozwiązywania krzyżówki z hasłem, układania z rozsypanki wyrazowej słów skierowanych przez Jana Pawła II do młodzieży, a także losowania i udzielania odpowiedzi na pytania. Najwięcej entuzjazmu wzbudziła jednak konkurencja polegająca na zjedzeniu kremówki papieskiej. Pierwsze miejsce w konkursie wiedzy zajęła Publiczna Szkoła Podstawowa w Mąkoszycach, drugie miejsce zdobyli uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Lubszy, a trzecie uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej SPSK w Michałowicach.

Kolejnym punktem obchodów był Konkurs Piosenki, w którym udział wzięło 12 uczniów. Konkurs rozstrzygnięty został w dwóch kategoriach wiekowych. Laureatami konkursu w kategorii klas I – III zostali: Nikola Jucha (PSP Lubsza) i Julia Krupa (PSP Mąkoszyce) zajmując pierwsze miejsce. Drugie miejsce zajęli Weronika Krzywa (PSP Michałowice) i Michał Karpiński (PSP Lubsza), a trzecie uczennice: Magdalena Górawska (PSP Mąkoszyce) i Emilia Kurczyńska (PSP Michałowice). W kategorii klas IV – VI pierwsze miejsce zajęła Małgorzata Staniszewska z PSP w Mąkoszycach i Natalia Budzińska z PSP w Michałowicach, drugie miejsce – Dagmara Szczepańska (PSP Michałowice) i Martyna Cieckiewicz (PSP Lubsza). Na trzecim miejscu znaleźli się – Robert Komborski (PSP Lubsza) oraz Julia Jandrysiewicz z PSP w Mąkoszycach. Dodatkowo uczniowie szkoły w Michałowicach otrzymali nagrodę rzeczową ufundowaną przez Stowarzyszenie Stobrawski Zielony Szlak za ruch sceniczny podczas wykonywania konkursowych piosenek. Uczennica PSP w Lubszy – Nikola Jucha także otrzymała dodatkową nagrodę ufundowaną przez stowarzyszenie – zaproszenie na spływ kajakowy za piękny głos i wzruszającą interpretację piosenki ,,Z ciszy niepokalanej”.

Ostatnim konkursem, w którym uczniowie poszczególnych szkół wzięli udział był konkurs plastyczny na wykonanie portretu Jana Pawła II. Uczniowie biorący udział w tym konkursie wykazali się dużą kreatywnością. Portrety zgłoszone do konkursu były wykonane różnymi technikami i z różnych materiałów, np. z masy solnej, filcu, bibuły, itp. Pierwsze miejsce w tym konkursie w kategorii klas I – III zajęli uczniowie z PSP w Lubszy – Grzegorz Jachec i Lidia Pachurka, drugie miejsce należało do Katarzyny Grzesiak z PSP w Michałowicach i Filipa Skrzypnika z PSP w Mąkoszycach, a trzecie do Anny Wyszomirskiej z PSP w Mąkoszycach oraz Wiktorii Heller z PSP w Michałowicach. W kategorii klas IV – VI pierwsze miejsce zajęli Julia Janicka z PSP w Lubszy i Klaudia Wer z PSP w Michałowicach. Laureatami drugiego miejsca w tej kategorii wiekowej zostali Martyna Cieckiewicz z PSP w Lubszy i Natalia Budzińska z PSP w Michałowicach, a na trzecim miejscu znaleźli się uczniowie z PSP w Mąkoszycach: Magdalena Szrom oraz Michał Pawlica. Laureaci wszystkich konkursów uhonorowani zostali pamiątkowymi dyplomami, a także otrzymali nagrody rzeczowe.

Celem konkursu było pogłębianie wiedzy o życiu i pontyfikacie Ojca Świętego, ale przede wszystkim integracja szkół mających Jana Pawła II za swojego patrona. Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu, reprezentantom szkół, przybyłym gościom, rodzicom, a także naszym sponsorom – Państwu Annie i Robertowi Karłowiczom, firmie Bartek Candles – Państwu Małgorzacie i Januszowi Bryłkowskim, Zarządowi Banku Spółdzielczego w Brzegu, Nadleśnictwu Brzeg, Państwu Aleksandrowi i Lucynie Wysockim, p. Dawidowi Kuli (firma DAK – BUD), p. Edycie Sągol, p. Tomaszowi i Monice Nikiel oraz Stowarzyszeniu Stobrawski Zielony Szlak za wsparcie finansowe i rzeczowe naszej uroczystości. Mamy nadzieję, iż w przyszłym roku znowu wszyscy się spotkamy na wspólnych obchodach Dnia Patrona, na które już dzisiaj serdecznie zapraszamy.

K. Raczkowska