Rodacy Bohaterom

0
fot. Szkoła

Akcja Rodacy Bohaterom w chwili obecnej, to 2 edycje świąteczne – przygotowanie paczek na Święta Bożego Narodzenia i Wielkanocne dla polskich Kombatantów na Kresach.


Stowarzyszenie Odra – Niemen dzięki ofiarności społeczeństwa polskiego przygotowuje paczki świąteczne dla następujących środowisk kombatanckich:

Białoruś – Stowarzyszenie Żołnierzy AK na Białorusi – środowisko w Grodnie, w Lidzie, w Brześciu
Litwa – Klub Weteranów AK w Wilnie, Stowarzyszenie Polskich Kombatantów na Litwie, Stowarzyszenie Wrzesień’39
Ukraina – Lwowskie Towarzystwo Polskich Kombatantów i Osób Represjonowanych

Stowarzyszenie organizuje w ciągu roku po kilka wypraw z darami. Każdy Kombatant otrzymuje wielokilogramowe paczki( min. mąka, cukier, makaron, ryż, kasza, konserwy, słodycze, herbata, kawa, olej).

Uczniowie Gminnego Zespołu Szkół w Skarbimierzu Osiedle w grudniu br. biorąc udział w kolejnej edycji akcji Rodacy Bohaterom przygotowali dużo żywności dla Polaków na Kresach Wschodnich, co można przeliczyć na kilkadziesiąt paczek (około 50). Dowodem pamięci są także własnoręcznie wykonane piękne kartki świąteczne adresowane do naszych Kombatantów. Jesteśmy dumni z hojności naszych małych Rodaków oraz z ich wrażliwości
i zrozumienia potrzeb Polaków – ludzi starszych na Białorusi, Litwie, Ukrainie. Każda paczka to dar pamięci od Rodaków dla Kresowych Bohaterów.

W zbiórkę darów zaangażowani byli uczniowie klas gimnazjalnych i szkoły podstawowej prowadząc akcję pod kierunkiem nauczycielek: pani Marioli Gancarczyk,pani Agnieszki Oliwy, pani Małgorzaty Baranowskiej.

Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy. Dzięki zaangażowaniu różnorodnych środowisk w całej Polsce akcja ta rozwinęła się tak mocno, zrodziło się wiele przyjaźni i współpracy z polskimi Kombatantami na Kresach.

Małgorzata Baranowska