Przedsiębiorcy z Brzegu łatwo dogadują się ZUS-em. Zaległości w składkach można spłacać ratalnie

0
ZUS w Brzegu

Zakład Ubezpieczeń Społecznych oferuje swoim dłużnikom układ ratalny lub inne sposoby oddłużenia. Tylko w I półroczu 2019 r. z brzeskim inspektoratem ZUS dogadało się w ten sposób 145 firm i osób prowadzących działalność gospodarczą.


Do utraty płynności finansowej przedsiębiorstwa mogą przyczynić się sprawy rodzinne, pogorszenie stanu zdrowia, czy niesumienność kontrahentów. To może rodzić problemy
z bieżącym regulowaniem składek na ubezpieczenia społeczne za pracowników lub za siebie. Brzeski ZUS wyciąga pomocną dłoń do płatników, którzy mają zaległości.

Co to jest układ ratalny?
Układ ratalny to spłata zadłużenia z tytułu składek w miesięcznych ratach, w wysokości ustalonej wspólnie z ZUS. Na raty może być rozłożone całe zadłużenie!
– Rozumiemy, że gdy zaległości są znaczne, jednorazowa spłata może być wyzwaniem. Najczęściej jako rozwiązanie proponujemy układ ratalny. Oferta jest korzystna już na starcie, bo ten kto wnioskuje może dopasować ilość rat oraz ich wysokość do swoich możliwości. Ma więc realny wpływ na warunki umowy. Wtedy nie są one dla niego obciążeniem, a pozwalają na systematyczne zmniejszanie zadłużenia. Od stycznia do czerwca przyjęliśmy w całym województwie, w tym w brzeskim inspektoracie ponad 830 wniosków o podpisanie układu ratalnego – mówi Antoni Malaka, dyrektor o oddziału ZUS
w Opolu.

Co daje rozłożenie na raty?
– Podpisanie umowy to komfort spłaty należności przez długi okres, od miesiąca do nawet kilku lat. Ponadto, już od następnego dnia od złożenia wniosku nie będziemy naliczać odsetek, a tylko opłatę prolongacyjną, czyli tylko część stawki odsetek za zwłokę w dniu podpisania umowy. Dodatkowo, jeśli wobec wnioskodawcy prowadziliśmy postępowanie egzekucyjne, to je zawiesimy. Nie będzie też przeszkód, abyśmy wydali zaświadczenie
o niezaleganiu w opłacaniu składek, które często jest wręcz niezbędne, by sprawnie prowadzić biznes. Takie porozumienie to oddech i ulga dla przedsiębiorcy – wyjaśnia Sebastian Szczurek, rzecznik prasowy ZUS w regionie.

Z każdym rokiem przedsiębiorcy z Brzegu i okolic coraz śmielej korzystają z oferty Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W 2016 r. i w 2017 r. do placówki ZUS w Brzegu zgłosiło się odpowiednio 179 i 186 mniejszych i większych firm, wnioskując o objęcie ich jednym z kilku wariantów oddłużenia. W 2018 r. takich próśb było 367.

– Decyzja o wizycie u doradcy do spraw ulg i umorzeń w ZUS jest racjonalna. To odpowiedzialne podejście, bo im dłuższa zwłoka w uregulowaniu składek na ubezpieczenia społeczne, tym wyższe koszty wyjścia z zadłużenia – tłumaczy Antoni Malaka, dyrektor opolskiej placówki ZUS.

Co zrobić, żeby podpisać układ ratalny?
Podstawą jest złożenie wniosku wraz z uzasadnieniem. Jeśli po podpisaniu umowy ciągle prowadzimy działalność, to powinniśmy opłacać bieżące składki. Złożenie wniosku
i dodatkowych dokumentów nie jest skomplikowane. Można to zrobić pisemnie, a wniosek złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty w każdej placówce ZUS. Nie ma przeszkód, aby zrobić to ustnie do protokołu, który sporządzi pracownik ZUS. Jest to możliwe również elektroniczne przy pomocy Platformy Usług Elektronicznych ZUS, oczywiście po wcześniejszym założeniu konta na tym portalu.

Nie tylko układ ratalny
Układ ratalny to tylko jedna z wielu możliwości dogadania się z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. W pierwszym półroczu 2019 r. opolskie placówki ZUS przyjęły też
65 wniosków o odroczenie terminu płatności składek, 272 pism o rozłożenie na raty kosztów egzekucyjnych, 118 wniosków o umorzenie należności z tytułu składek, czy
15 formularzy o umorzenie kosztów egzekucyjnych.

Pierwszym krokiem jaki powinien zrobić przedsiębiorca, który nie jest w stanie regularnie rozliczać się ze składek za zatrudnionych pracowników bądź sam za siebie, jest wizyta
u doradcy do spraw ulg i umorzeń w najbliższej placówce ZUS. Wówczas będzie możliwe dostosowanie odpowiedniej formy pomocy do wielkości, profilu i kwoty zadłużenia wnioskodawcy.

O szczegóły można pytać pod numerami telefonów: 77 451 14 25, 77 409 57 02, 77 408 77 63, na www.zus.pl i e-mail: cot@zus.pl