Niesamodzielni brzeżanie otrzymają z ZUS-u specjalny dodatek 500 plus

0
fot. ZUS

Do brzeskiej placówki ZUS wpłynęło ponad 630 wniosków o dodatek 500 plus dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Większość z wnioskodawców już otrzymuje pieniądze.


– W naszym województwie najliczniejszą grupą zainteresowanych świadczeniem 500 plus dla osób niesamodzielnych są osoby między 18. a 74. rokiem życia. To od nich wpłynęło prawie 6300 wniosków. Jednak sporo, bo 2780 formularzy wypełnili seniorzy, którzy ukończyli 75 lat albo ich pełnomocnicy – informuje Beata Dyko, dyrektor opolskiego oddziału ZUS.

W Brzegu o specjalny dodatek wnioskowało ponad 630 osób. Jak wyjaśnia Sebastian Szczurek rzecznik prasowy ZUS w województwie opolskim, świadczenie uzupełniające 500 plus przysługuje nie tylko osobom, które już otrzymują z ZUS emeryturę bądź rentę:
– „Przyjmujemy też wnioski, a potem wypłacamy świadczenie uzupełniające także osobom, które nie są obecnie uprawnione żeby otrzymywać emeryturę czy rentę. Niemal 800 takich dokumentów pochodzi od osób, które dostają zasiłki stałe lub okresowe finansowane ze środków publicznych, a wypłacane są przez inne instytucje”.

Choć wnioski o świadczenie uzupełniające 500 plus dla osób niesamodzielnych nie są skomplikowane, to mieszkańcy regionu w zdecydowanej większości wolą wypełniać je po okiem pracowników sal obsługi klientów ZUS.

– Większość zainteresowanych złożyło wnioski osobiście w placówkach ZUS, po konsultacjach z naszymi pracownikami. To pokazuje, że mieszkańcy regionu nam ufają i wiedzą, że mogą na nas liczyć. Znacznie mniej formularzy trafiło do nas drogą pocztową. Oczywiście, każdy przypadek traktujemy indywidualnie, a gdy trzeba coś uzupełnić, jak najszybciej kontaktujemy się z wnioskodawcą – wyjaśnia Radosław Siczewski, naczelnik Wydziału Obsługi Klient i Korespondencji w opolskim oddziale ZUS.