Kolizje i wypadki na skrzyżowaniu Brzeg – Żłobizna z winy kierowców. GDDKiA nie ma w planach budowy ronda

0
fot archiwum / kolizja z dn. 5 marca 2020

Wracamy do sprawy częstych zdarzeń drogowych na skrzyżowaniu drogi krajowej 94 z drogą wojewódzką 401 i ulicą Makarskiego w Brzegu. W lipcu 2018 roku, zainstalowano w tym miejscu tzw. inteligentną sygnalizację świetlną, która miała poprawić bezpieczeństwo. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych w Opolu potwierdza, że po uruchomieniu nowej instalacji wciąż dochodziło na tym skrzyżowani do niebezpiecznych zdarzeń, ale z policyjnych notatek wynika, że wszystkie nastąpiły z winy kierowców. Zdaniem GDDKiA obecny stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym jest zadowalający, a w planach nie ma przebudowy tego skrzyżowania na rondo.


Przypomnijmy, że koszt sygnalizacji świetlnej z wideodetektorami wyniósł ponad 500 tys. złotych. Inwestycja była podyktowana kwestiami bezpieczeństwa, bowiem w tym miejscu często dochodziło do kolizji i wypadków, nawet ze skutkiem śmiertelnym. Od czasu uruchomienia sygnalizacji na skrzyżowaniu wciąż występują różnego rodzaju zdarzenia drogowe, a część kierowców negatywnie ocenia zastosowane rozwiązanie. O stanowisko w tej sprawie poprosiliśmy GDDKiA w Opolu. Poniżej pełna treść uzyskanego komentarza.

„Wybór sygnalizacji świetlnej, jako elementu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w obrębie przedmiotowego skrzyżowania został dokonany głównie ze względu na pilną potrzebę reakcji na niebezpieczne zdarzenia do jakich dochodziło tam w ostatnim czasie. Zmiana geometrii drogi, czy to na potrzeby budowy ronda, czy wykonania dodatkowych pasów ruchu była rozważana, jednak po analizie oceniono, że nie daje ona gwarancji realizacji inwestycji w akceptowanym czasie. Potwierdzeniem tego faktu było uzależnienie realizacji zadania od istotnego udziału finansowego Powiatu Brzeskiego i Województwa Opolskiego.
Tutejszy Oddział potwierdza, że po uruchomieniu sygnalizacji świetlnej w 2018r. na przedmiotowym skrzyżowaniu dochodziło do niebezpiecznych zdarzeń drogowych. Z policyjnych notatek wynika jednak, że wszystkie one nastąpiły z winy kierujących. Najczęściej występującymi zdarzeniami są wymuszania pierwszeństwa przejazdu przez jadących od strony Żłobizny w kierunku Wrocławia. Mają oni wyświetlone zielone światło na sygnalizatorze ogólnym i skręcając w lewo są zobowiązani ustąpić pierwszeństwa wyjeżdżającym na wprost z ul. Makarskiego.
Jednocześnie informujemy, że większość zdarzeń drogowych po uruchomieniu sygnalizacji świetlnej miała miejsce w pierwszych miesiącach jej działania. Z uwagi na problemy techniczne wykonawcy funkcjonował wtedy tymczasowy program sygnalizacji w trybie stałoczasowym. Po wprowadzeniu w dniu 9.11.2018 r. docelowego programu sygnalizacji działającego w trybie akomodacyjnym (zmiennoczasowym), sytuacja uległa znacznej poprawie, co zostało potwierdzone przez Policję.
Zdajemy też sobie sprawę, że część kierowców poruszających się drogą krajową nr 94 nie przestrzega obowiązujących limitów prędkości. Sytuacja taka miała miejsce również przed budową sygnalizacji świetlnej, a właściwie po usunięciu przez GITD stacjonarnego urządzenia rejestrującego przekroczenia prędkości pojazdów (tzw. fotoradaru). W tej sprawie apelowaliśmy już do Policji o prowadzenie częstszych kontroli prędkości na tym skrzyżowaniu, a do GITD o przywrócenie ustawienia fotoradaru.
Obecny stan BRD na przedmiotowym skrzyżowaniu uważamy za zadowalający. Nie mamy też w planach przebudowy tego skrzyżowania na typu rondo”