Zmiana organizacji ruchu na ul. Elsnera w Grodkowie

0

Od 30.03.2020 zostanie zamknięty most zlokalizowany przy ul. Elsnera w kierunku Tarnowa Grodkowskiego i centrum miasta. Problemy komunikacyjne potrwają do 30.08.2020, w tym czasie budowla przejdzie gruntowny remont, łącznie z wymianą nawierzchni bitumicznej. Most jest w złym stanie technicznym, od dłuższego czasu widać było między innymi ubytki w konstrukcji czy wrastającą dziką roślinność.


Zakres przeprowadzonych robót obejmuje rozbiórkę starego mostu i budowę całkowicie nowej konstrukcji o rozpiętości teoretycznej 8,5 m, długości 11 m i szerokości 4,95 m. Nowa konstrukcja mostu będzie składała się z płyty żelbetowej, a nawierzchnia bitumiczna wyniesie 122 m2. 

 

Wykonawcą jest BUD-BAU Opole Sp. z o. o., która złożyła najkorzystniejszą ofertę w kwocie 569.521,00 zł. W konkursie uczestniczyło również siedem innych przedsiębiorstw, których oferty były wyższe.