Jak korzystać z biblioteki w czasie epidemii?

0

Choć biblioteki mogą już udostępniać swoje zbiory czytelnikom, nie może się to jeszcze odbywać tak, jak dotychczas. Ministerstwo Rozwoju wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym opracowało zasady, zgodnie z którymi zarządzający bibliotekami mogą zapewnić bezpieczeństwo pracownikom i wypożyczającym.

W każdej bibliotece musi znajdować się informacja, ile osób może tam przebywać jednocześnie.

biblioteka
Zasady obowiązujące w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Brzegu

Ograniczony jest również dostęp do zbiorów i katalogów, a także wszelkich urządzeń aktywowanych poprzez dotyk, dlatego rekomendowane jest korzystanie z zasobów dostępnych online lub organizacja wypożyczeń na zewnątrz. Jeśli nie ma takiej możliwości, na stanowiskach bibliotecznych powinny pojawić się przesłony (np. pleksi), odgradzające pracowników od użytkowników, a czytelnicy mają obowiązek dezynfekowania rąk przy wejściu oraz zakładania rękawiczek i zasłaniania ust i nosa.

Mogą także zostać ograniczone godziny otwarcia.

Bezpieczeństwo czytelnikom zapewnić mogą przede wszystkim bezpieczni pracownicy. W celu zadbania o ich zdrowie konieczne jest ograniczenie liczby pracowników korzystających w jednym czasie z przestrzeni wspólnych (np. poprzez wprowadzenie różnych godzin przerw) oraz zachowanie odległości między nimi do przynajmniej 1,5 m.

miejska biblioteka publiczna

Wciąż rekomendowana jest praca zdalna w każdym przypadku, kiedy to możliwe (przede wszystkim pracowników najbardziej narażonych – powyżej 60 roku życia i przewlekle chorych), także w celu zachowania tzw. rezerw kadrowych, na wypadek zachorowań i związanej z tym niedostępności pracowników.

W razie potrzeby należy także zapewnić im dostęp do środków ochrony osobistej, takich jak maseczki ochronne, rękawiczki jednorazowe i preparaty do dezynfekcji rąk. Nieklimatyzowane pomieszczenia powinny być wietrzone, a jedno z nich powinno zostać przygotowanie na wypadek konieczności izolacji osoby z objawami COVID-19.

biblioteka w Brzegu

Pracownicy także muszą przestrzegać zasad ochrony, takich jak konieczność umycia rąk wodą z mydłem przed rozpoczęciem pracy oraz regularnie w trakcie wykonywania obowiązków, dezynfekując osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (minimum 60%).

Koniecznym jest także noszenie osłony nosa i ust, ewentualnie przyłbicy oraz rękawic ochronnych, a także dbanie o to, by stanowiska pracy, powierzchnie dotykowe (np. słuchawka telefonu, klawiatura i myszka czy włączniki świateł) oraz powierzchnie często dotykane (jak klamki, poręcze, blaty, oparcia krzeseł) były czyste i higieniczne.