Popatrz na godło, Polaku mały…

0

Rozbudzanie patriotycznych uczuć, wychowanie w miłości do ojczyzny, kultywowanie polskich tradycji, odbywać się powinno już na etapie edukacji przedszkolnej. Można zadać pytanie, czy warto? Czy warto kultywować tradycje państwa? Czy warto rozmawiać o swojej małej ojczyźnie, o swoim regionie, o swoim mieście? Czy warto rozwijać zainteresowania o historii kraju jakim jest Polska?


Nauczycielki z Przedszkola Publicznego Nr 1 w Brzegu są o tym przekonane od zawsze, że warto!! Patriotyzm wcale nie musi być nudny i w wydaniu najmłodszym jest piękny. Panie na wiele sposobów realizują treści patriotyczne, dbają o czystość języka i poprawność mowy polskiej, a zainteresowanie dzieci jest przeogromne. Dzieci z chęcią uczą się hymnu narodowego, patriotycznych piosenek, wierszy, inscenizacji, wykonują wiele prac plastycznych m.in. kotyliony narodowe, poznają tańce narodowe. Poznają historię własnego regionu, wirtualnie czy na żywo. Dowodem na to była wycieczka najstarszej grupy przedszkolaków do Muzeum Piastów Śląskich. Dzieci będąc na palcu zamkowym miały okazję zobaczyć z bliska armatę, rzeźbę Trytona, zobaczyć wygląd zamku z bliska, a w dalszym zwiedzaniu swojego miasta to Brama Odrzańska, most kratownicowy nad Odrą, w drodze powrotnej możliwość podziwiania po przebudowie, pięknego parku Chrobrego. W przedszkolu odbywa się wiele zajęć, związanych ze sławnymi polskimi postaciami, wprowadza się elementy muzyki poważnej, dzieci zapamiętują doskonale, kim jest np. Fryderyk Chopin, Jan Paweł II, czy Józef Piłsudski? Należałoby nadmienić iż Przedszkole Publiczne Nr 1 w Brzegu jest jedynym przedszkolem w województwie opolskim, które od 2013 roku bierze udział w Wojewódzkim Festiwalu Pieśni Patriotycznej „Tobie Polsko” w Olszance.

Z działań patriotycznych najbliższych dni jakie zostało podjęte w naszej placówce było również zorganizowanie Przedszkolnego Konkursu Piosenki Patriotycznej, celem którego m.in. była popularyzacja piosenek o tematyce patriotycznej wśród dzieci, umacnianie świadomości narodowej. Konkurs odbył się w dniu 09.XI. 2020 r. reprezentanci z poszczególnych grup wiekowych wykazali się umiejętnościami wokalnymi i artystycznymi.

W tym samym dniu odbyła się uroczystość z okazji Święta Niepodległości, pod hasłem „Kocham Polskę to oczywiste”, którą to przygotowała najstarsza grupa przedszkolaków Grupy V Kubusie.

Z uwagi na zaistniałą sytuację związana z obostrzeniami Covid 19, rodzice nie mogli uczestniczyć w tak ważnym wydarzeniu patriotycznym organizowanym od lat w naszej placówce.


Tekst: Małgorzata Kulińska
Zdjęcia: Nauczycielki PP NR 1 w Brzegu