W marcu ruszy Budżet Obywatelski Brzegu. Dzięki inicjatywie grupy radnych mieszkańcy zdecydują na co przeznaczyć 100 tys. złotych

0
fot. UM w Brzegu / zdjęcie ilustracyjne

Od 1 do 22 marca br., mieszkańcy Brzegu będą mogli zgłaszać własne pomysły, które zostaną zrealizowane ze środków Budżetu Obywatelskiego Brzegu. W tym roku do wydania będzie 100 tys. złotych, a zgłaszane projekty będą podzielone na dwie kategorie: 70 tys. zł na zadania inwestycyjne i 30 tys. zł na pozostałe pomysły.


Zasady Budżetu Obywatelskiego Brzegu
W ramach tzw. BOB mogą być realizowane wyłącznie projekty, których przedmiot mieści się w katalogu zadań własnych gminy, a więc będzie to np. budowa placu zabaw, zagospodarowanie terenu zielonego, remont chodnika, czy utworzenie siłowni plenerowej lub boiska.

Szczegółowe zasady określa regulamin >>>TUTAJ<<< zawarty w uchwale Rady Miejskiej Brzegu z dn. 24.10.2019 r. Jedna osoba może składać tylko jeden projekt w danym roku. Wniosek na zadanie inwestycyjne musi poprzeć minimum 30 mieszkańców, z kolei projekty na pozostałe pomysły wymagają podpisania przez 15 osób. Formularz zgłoszeniowy wraz z listą podpisów poparcia, a także formularz do głosowania na dany projekt, można pobrać z powyższego linku, jako załączniki do regulaminu BOB opisanego w uchwale Rady Miejskiej.

Jak powstawał BOB?
Budżet Obywatelski Brzegu, to nowość. Mówiło się o nim od wielu lat, ale władze miasta nie widziały potrzeby dzielenia się z mieszkańcami decyzyjnością w zakresie wydawania pieniędzy z miejskiej kasy. Już w grudniu 2018 roku, radna Jadwiga Kulczycka próbowała wdrożyć ten pomysł, jednak wówczas nie udało się, bo większość Rady Miejskiej stosunkiem głosów 11 do 10 nie zgodziła się na proponowane zmiany.

Radna Kulczycka nie rezygnowała i wspólnie z radnymi Piotrem Szpulakiem i Pawłem Grabowskim przygotowali w styczniu 2019 r. projekt uchwały w sprawie powołania zespołu do opracowania regulaminu BOB, a w skład komisji doraźnej weszli wówczas: Jadwiga Kulczycka, Jacek N., Dariusz Socha, Andrzej Witkowski, Grzegorz Chrzanowski i Bożena Szczęsna.

W październiku 2019 r. regulamin był już gotowy, a przyjęcie uchwały w tej sprawie stało się tylko formalnością. Pierwszym projektem mieszkańców miało być utworzenie skateparku, jednak w marcu 2020 roku Urząd Miasta w Brzegu poinformował, że ze względu na epidemię koronawirusa BOB został zawieszony.

Taki sam los mógłby spotkać pomysły mieszkańców w 2021 r., ale większość radnych nie zgodziła się na zmiany proponowane przez burmistrza Jerzego Wrębiaka. Włodarz miasta chciał jednoosobowo decydować o zawieszeniu BOB w przypadku wprowadzenia stanów nadzwyczajnych, stanów zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Wrębiak przeliczył się, a jego zamiary poparło tylko 3 radnych: Mariusz Adruchowicz, Radosław Preis i Jacek N. Pozostali radni wstrzymali się od głosu lub byli przeciw i dzięki tej decyzji mieszkańcy Brzegu mogą w tym roku składać wnioski do Budżetu Obywatelskiego Brzegu.