Ograniczenia w dostępie do Urzędu Miejskiego w Grodkowie

0

Na swojej stronie internetowej urząd opublikował prośbę do petentów o graniczenie do niezbędnego minimum osobistego załatwienia spraw w magistracie. Poinformował także, że Wydział Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej obsługuje klientów tylko telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Prośbę o ograniczenie do minimum wizyt w urzędzie uzasadniono rozprzestrzenianiem się wirusa SARS – CoV-2 i trwającym stanie epidemii.

– „… W trosce o zdrowie Państwa oraz Pracowników Urzędu, prosimy o ograniczenie do niezbędnego minimum osobistego załatwienia spraw w Urzędzie Miejskim w Grodkowie i procedowania ich w formie korespondencji tradycyjnej lub elektronicznej.” – możemy przeczytać na stronie urzędu

Wydział Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej do odwołania obsługuje klientów tylko telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Kierownik wydziału: tel. 77 40 40 311 e-mail: igp@grodkow.pl Zagospodarowanie przestrzenne: tel. 77 40 40 312
e-mail: m.zwolak@grodkow.pl
Informacja w sprawie odbioru dokumentów w sekretariacie (I p., pok. 20). 

Do dyspozycji Urząd Miejski W Grodkowie pozostawił następujące numery telefonów:

77 40 40 321 Informacja ogólna – sekretariat urzędu

774040313 biuro obsługi klienta

77 4040346 sprawy z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego

77 4040 351 Ewidencja ludności i dowody osobiste

77 4040333  sprawy z zakresu świadczenia usług komunalnych

77 40 40 307 ochrona środowiska

fax: 77 415 55 16


Część spraw można załatwić za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP: /n2289fghqy/SkrytkaESP

lub wysyłając wnioski i pisma pocztą tradycyjną na adres Urząd Miejski w Grodkowie , ul. Warszawska 29,  49-200 Grodków, lub wrzucając korespondencję do skrzynki podawczej umieszczonej przy wejściu głównym do budynku urzędu

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: um@grodkow.pl