3 mln zł rządowego dofinansowania dla Brzegu nie przepadnie. Strefa rekreacji na Korfantego jeszcze w tym roku?

0
fot. Wizualizacja wodnego placu zabaw na ul. Korfantego, jaką burmistrz przedstawiał w 2016 r.

Do Biura Rady Miejskiej Brzegu wpłynął projekt uchwały, na podstawie którego radni po raz kolejny zwracają się do burmistrza Jerzego Wrębiaka z wyznaczeniem kierunków działań. Mają one sprawić, że rządowe dofinansowanie na Korfantego nie przepadnie, a strefa rekreacji i remont „Wodnika” przy ul. Korfantego zostaną zrealizowane jeszcze szybciej.


Przypomnijmy, że Gmina Brzeg w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymała 3 mln zł dofinansowania na budowę wielopokoleniowej strefy aktywizacji społecznej przy ul. Korfantego, której wartość kosztorysowa wynosi blisko 18 mln zł (17 950.000,00 zł). Samo dofinansowanie jest zbyt małe, żeby wybudować 3 niecki na skarpie, zaplecze sanitarne i techniczne, szatnie, parking oraz wyremontować budynek „Wodnika”. Gmina nie ma brakujących pieniędzy na wkład własny, dodatkowo w tegorocznym budżecie miasta nie ma wpisanego kredytu, a w przestrzeni publicznej pojawiły się wprowadzające w błąd mieszkańców informacje o rzekomej utracie dofinansowania.

  • „Nieprawdą jest, że dofinansowanie nam przepadnie i będziemy musieli je zwrócić. Gmina swobodnie może zmienić zakres przedmiotu inwestycji i my to proponujemy, czyli utworzenie na Korfantego wielopokoleniowej strefy rekreacji i aktywizacji społecznej w postaci budowy na tym terenie boisk, placu zabaw, zaplecza sanitarnego, ścianki wspinaczkowej, parku linowego, małej architektury, siłowni plenerowej oraz remontu „Wodnika”. Chcemy te 3 miliony wykorzystać racjonalnie, na tyle, na ile rządowe dofinansowanie wystarczy, bo przecież na budowę niecek basenowych to zdecydowanie za mało. W obecnym budżecie nie ma nawet wpisanego kredytu, a jeśli już w przyszłości mielibyśmy zaciągać wielomilionowe zobowiązanie, to nie na trzy niecki, tylko na rozbudowę krytej pływalni przy ul. Wrocławskiej wraz z letnimi basenami oraz strefą wypoczynku. W ten sposób w Brzegu mogą powstać dwa dobrze wyposażone miejsca, jedno rekreacyjne na Korfantego, a drugie z profesjonalnym kompleksem basenów na Wrocławskiej” – uważa Grzegorz Chrzanowski, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Brzegu.

Warto zaznaczyć, że zapytaliśmy Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, co się stanie z dofinansowaniem jeśli gmina nie znajdzie pieniędzy na wkład własny, i czy w takim przypadku może przeznaczyć dofinansowanie na inne zadanie? Centrum Informacyjne Rządu potwierdziło, że gmina może zmienić zakres kosztu lub przedmiotu inwestycji:

  • „W przypadku zmiany zakresu kosztu lub przedmiotu wydatku majątkowego gmina powinna poinformować o tym Prezesa Rady Ministrów za pośrednictwem wojewody w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany” – czytamy w odpowiedzi CIR.

Projekt uchwały radnych w tej sprawie będzie procedowany na czwartkowej (29.04) sesji Rady Miejskiej.