To jedyna szansa na zmiany w spółdzielni „Zgoda”! Koniecznie bądź na walnych zebraniach, które odbędą się  od 13 do 23 czerwca 2023 roku

0
W ten zrujnowany budynek jeszcze kilka lat temu władze spółdzielni chciały wpompować blisko 2 miliony złotych pieniędzy spółdzielców. Zgody. Byłem temu przeciwny. W końcu po moich interwencjach budynek jest przeznaczony do sprzedania. remont tego budynku jest nieopłacalny i nakłady nigdy by się nie zwróciły.
Reklama
Reklama
Reklama

Krzysztof Grabowiecki zaprasza wszystkich spółdzielców, którzy chcą zmieniać na lepsze spółdzielnię „Zgoda” do udziału w walnych zebraniach. Odbędą się one, w zależności od poszczególnych okręgów, w dniach od 13 do 23 czerwca br.

Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni Mieszkaniowej  „Zgoda” odbywać się będzie w okresie od 13 do 23 czerwca 2023 roku . Każda  z  dziewięciu części  rozpoczynać się będzie o godzinie 17.00 w Klubie „Sawa” przy ul. Chocimskiej – obok restauracji Relax – wg załączonego harmonogramu.

Reklama - ciąg dalszy wpisu poniżej
Reklama

Zapraszam wszystkich członków Spółdzielni, którzy chcą, aby w naszej spółdzielni zaszły jakieś zmiany, do udziału w zebraniu,  a w szczególności proszę o udział w wyborach członków Rady Nadzorczej, gdyż to od tych wyborów najwięcej zależy w Spółdzielni. Dlatego zwracam się z prośbą o poparcie osób wskazanych jako kandydaci do Rady Nadzorczej w poszczególnych częściach Zgromadzenia. (w tabeli poniżej)

W Spółdzielni nie mogą mieć bowiem miejsca takie sytuacje:

  • gdy pomija się zdanie członków Spółdzielni i mieszkańców, a za ich plecami  wydaje się blisko 450.000 zł  na nakładki do zdalnego odczytu wodomierzy zimnej wody, które wcale nie są obowiązkowe,  a przewodniczący rady twierdzi, że zebrania tzw. gospodarcze  mają tylko charakter opiniotwórczy, co nie jest prawdą, gdyż zebrania te podejmują wiążące dla władz spółdzielni decyzje,
  • gdy z centralnego funduszu remontowego Spółdzielni wydaje się jak wyżej około 450.000 zł bez konsultacji z mieszkańcami, a odmawia się nieruchomości np. pożyczki wewnętrznej z tego funduszu w kwocie  około 70.000 zł na wymianę skorodowanych rur wodnych w piwnicach, co chyba jest pilniejsze niż nakładki na wodomierz,
  • gdy zarząd Spółdzielni mimo dwóch zebrań z mieszkańcami ulicy Popiełuszki, Jana Pawła II, na których ci negatywnie wypowiedzieli się o remoncie drogi za trzy i pół miliona, potem za dwa miliony zł, dalej forsuje  remont tej drogi. Mieszkańcy pytają, gdzie są protokoły z dwóch zebrań , na których negatywnie  wypowiadali się na temat remontu, podkreślając, że tego remontu nie chcą!. Dlaczego nie przeprowadzono głosowań i nie  zapisano wyników?

W 2022 roku Walnego Zgromadzenia nie było, gdyż skutkowałoby to wyborem nowej Rady Nadzorczej!

Zatem władze Spółdzielni nie zorganizowały Zgromadzenia, zasłaniając się czasem zagrożenia pandemicznego. Z drugiej jednak strony nie przeszkadzało władzom Spółdzielni zwołać  Walnego Zgromadzenia  w 2020 roku dokładnie w czasie trwającej już pandemii.

Należy przypomnieć, że obecna Rada Nadzorcza  przegłosowała montaż nakładek na wodomierze bez konsultacji z mieszkańcami, nie przeprowadziła wspólnie z Zarządem Walnego Zgromadzenia w 2022 roku, mimo że spółdzielnie w innych miastach to uczyniły. Podkreślić należy, że władzom spółdzielni nie przeszkadzało przeprowadzenie  Walnego Zgromadzenia na przełomie sierpnia i września 2020 roku, mimo że od 20 marca 2020 roku do 15 maja 2022 roku, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia obowiązywał w Polsce stan epidemii. Kiedy należało i można było przeprowadzić Walne Zgromadzenie w 2022 roku – jak zrobiły to inne spółdzielnie – w brzeskiej „Zgodzie” Walnego nie było. Czy może dlatego, że w 2022 roku zostałaby wybrana nowa rada nadzorcza? I kto się tego obawiał?  Trzeba i należy to wyjaśnić!

Wybory członków Rady Nadzorczej będą miały miejsce na początku zebrania, po wyborze prezydium zebrania i komisji skrutacyjnej, więc jeżeli ktoś nie będzie chciał, czy mógł  uczestniczyć w całym zebraniu, proszę o udział w samych wyborach i oddanie głosu na poszczególne wskazane osoby na każdej z dziewięciu części.

Data, godzina   i miejsce obradCześć Walnego Zgroma- dzeniaCzłonkowie, biorący udział w danej części Walnego Zgromadzenia, którzy posiadają prawa do lokali mieszkalnych , użytkowych lub garażyKandydat do Rady Nadzorczej
13 czerwca 2023r. godz. 17.00 Klub „Sawa” ul. ChocimskaIXMakarskiego  numery: 7,9,11,od 13 do 47, Słowackiego 22,24,26 , ul. Polna 1-1A z Jankowic Wielkich oraz członkowie  posiadający garaże na ul. Słowackiego (domki)   KRZYSZTOF GRABOWIECKI
14 czerwca 2023r. godz. 17.00 Klub „Sawa” ul. ChocimskaVIIIPorazińskiej 2-12, Brzechwy 4,6,8, 16,, 18, 20 , Brzechwy 3 , Słowackiego 30-62,
15 czerwca 2023r. godz. 17.00 Klub „Sawa” ul. ChocimskaVIIWierzbowa 1-18, Włościańska 6-14, Morcinka 1-20, Makarskiego 6, 8, 10, 12 , oraz członkowie  posiadający garaże na ul. Morcinka.   SYLWIA
CZUBA
16 czerwca 2023r. godz. 17.00 Klub „Sawa” ul. ChocimskaVIulic:  Makuszyńskiego 2, 4, 6, 8 – 16, , 18, 20, 22, Korczaka 2-10, Szancera 2-10, Janczarskiego 2-12, , garaże Makuszyńskiego,
19 czerwca 2023r. godz. 17.00 Klub „Sawa” ul. ChocimskaVKamienna 5-13, Krzyszowica 1-1a, 3-3a, Mickiewicz 3-13, 10-16, Rybacka 4-4a, Rybacka6-6c, , Rybacka 12-32, garaże Mickiewicza, Rybacka II STEFAN  MALINOWSKI
20 czerwca 2023r. godz. 17.00 Klub „Sawa” ul. ChocimskaIVChocimska 1, 1a, 3, ZOZ, Sucharskiego 1-8, Roweckiego 1-18, . garaże Poprzeczna, Chocimska ,JÓZEFA
CYPRYS
21 czerwca 2023r. godz. 17.00 Klub „Sawa” ul. ChocimskaIIIWesterplatte 40,41, 43, 44, 45, Westerplatte 16-39,ZYGMUNT
SOŁĘGA
22 czerwca 2023r. godz. 17.00 Klub „Sawa” ul. ChocimskaIIArmii Krajowej 21 A B C D, Jana Pawła II nr 21 A B, 23 A B, Popiełuszki 8a-8B, 10 – 32, , Rynek 8, Dzierżonia 7-9-11, Zakonnic 6-8, 10-12, Wojska Polskiego 18. Wileńska 37 A-B, Szpitalna 2aDANUTA
STRZELBICKA
14 czerwca 2023r. godz. 17.00 Klub „Sawa” ul. Chocimska   ISłowiańska 1-16, Robotnicza 7-7A, Wyszyńskiego 15 ABC, Andersa 5-7-9-11, garaże Starobrzeska I, II, III, Wiedeńska I, II, Armii Krajowej, Ofiar Katynia, Rybacka I, Westerplatte, Makarskiego, Robotnicza, Andersa, Słowackiego G-11. 

Proszę również o poparcie projektu uchwały,  jaki złożyłem w sprawie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej  (uchwała ta będzie głosowana jako ostatnia). Zmiana dotyczy sposobu wyboru przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz sekretarza rady nadzorczej. Zmiana wprowadza wybór każdego członka prezydium rady oddzielnie, a nie tak jak obecnie – w jednym głosowaniu, co uniemożliwia członkom rady poparcie  konkretnych osób na poszczególne stanowiska. Proponowana przeze mnie zmiana wprowadza jasne zasady wyboru  prezydium Rady Nadzorczej.

Krzysztof Grabowiecki

W ten zrujnowany budynek jeszcze kilka lat temu władze spółdzielni chciały wpompować blisko 2 miliony złotych pieniędzy spółdzielców. Zgody. Byłem temu przeciwny. W końcu po moich interwencjach budynek jest przeznaczony do sprzedania. remont tego budynku jest nieopłacalny i nakłady nigdy by się nie zwróciły.

W ten zrujnowany budynek jeszcze kilka lat temu władze spółdzielni chciały wpompować blisko 2 miliony złotych pieniędzy spółdzielców. Zgody. Byłem temu przeciwny. W końcu po moich interwencjach budynek jest przeznaczony do sprzedania. remont tego budynku jest nieopłacalny i nakłady nigdy by się nie zwróciły.

Reklama
Reklama