Dwudziestolecie Brzeskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

0
Reklama
Reklama
Reklama

Minęło właśnie dwadzieścia lat od momentu utworzenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku powołanego w 2003 r. przy Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu z inicjatywy ówczesnej pani dziekan WSHE dr Walentyny Wnuk, długoletniej i doświadczonej organizatorki takiego uniwersytetu we Wrocławiu. W dniu 15 listopada 2023 r. na Małej Scenie BCK odbyło się uroczyste spotkanie uczestników UTW i zaproszonych z tej okazji gości.


Brzeski Uniwersytet Trzeciego Wieku, afiliowany przy Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu zaczął działalność w tzw. roku zerowym w listopadzie 2003 r. i funkcjonuje do dziś. Przez cały ten okres propaguje wśród osób starszych z naszego miasta i jego okolic wartościowy sposób życia, umożliwiając uzupełnianie czy aktualizowanie wiedzy. Słuchacze nie mają sesji, zaliczeń, ani ocen. To bardziej grupa osób, które nie chcą się czuć samotnie na emeryturze. Poznawanie współczesnych osiągnięć nauki sprzyja bowiem kontaktom towarzyskim i włącza do aktywnej pracy na rzecz drugiego człowieka. Początki nie były najłatwiejsze, wiele osób podchodziło nieufnie do tej inicjatywy, obawiając się czy podołają tym „uniwersyteckim” obowiązkom. Z czasem chętnych przybywało. O sukcesie zdecydowała niezwykle bogata, urozmaicona oferta i forma zajęć, pozwalająca słuchaczom UTW realizować swoje zainteresowania i potrzeby oraz rozwijać często skrywane talenty. Studenci UTW mają swój własny samorząd i sami inicjują wiele przedsięwzięć, od 2014 r. jako stowarzyszenie zachowując całkowitą autonomię. Brzeska UTW jest członkiem Ogólnopolskiej Federacji Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Przez dwadzieścia lat wielokrotnie zmieniano siedzibę UTW, a obecnie od 2018 r. znajduje się ona w gmachu WSHE przy ul. Piastowskiej. Najbardziej widoczne przez te wszystkie lata były m.in. kabaret „To tu – to tam”, prowadzony przez Dorotę Herman i Dorotę Bruzi, chór kierowany przez Magdalenę Jadczak czy działalność plastyczna, nadzorowana przez Andrzeja Chmielewskiego.

W dniu 15 listopada 2023 o godz. 12.00 na Małej Scenie Brzeskiego Centrum Kultury rozpoczęły się uroczyste, oficjalne obchody dwudziestolecia istnienia Uniwersytetu Trzeciego Wieku z udziałem władz Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, wicewojewody Opolskiego Tomasza Witkowskiego starosty Jacka Monkiewicza, burmistrza Jerzego Wrębiaka oraz zaproszonych gości i słuchaczy UTW. Zebranych powitała serdecznie przewodnicząca Ewa Bruzi, która przedstawiła, ilustrowany przeźroczami, rys o historii Uniwersytetu, ukazując różne aspekty jego działalności. Następnie nadszedł czas podziękowań i gratulacji, kiedy głos zabrali zaproszeni goście, którzy z uznaniem wyrażali się o działalności i aktywności UTW. W swym wystąpieniu kanclerz WSHE Stanisław Widocki przypomniał inicjatorkę powstania brzeskiego UTW dr Walentynę Wnuk i początki jego tworzenia. Szczególnie wzruszające były wystąpienia Pawła Kozerskiego, który przez długie lata aktywnie wspierał działalność UTW i najstarszej jego uczestniczki Gabrieli Cierpisz. Następnie Krystyna Mijal poinformowała zebranych o sukcesach i wyróżnieniach, jakie przez te dwadzieścia lat osiągnął Uniwersytet. Okolicznościowy wykład pt. „Starość jako wartość w kulturze europejskiej” wygłosiła Rektor WSHE w Brzegu prof. Krystyna Ferenz. Potem wręczono upominki i kwiaty dla wykładowców, przyjaciół oraz najstarszych stażem słuchaczy UTW. Nie zabrakło oczywiście wyjątkowych podziękowań dla głównego dobroczyńcy UTW – Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej i jej kanclerza Stanisława Widockiego.

Reklama - ciąg dalszy wpisu poniżej
Reklama

Artystycznymi przerywnikami dla tych wszystkich wydarzeń były występy młodego brzeskiego solisty Damiana Lisa, który zaprezentował piosenki znanych polskich wokalistów. Po części oficjalnej w Galerii BCK odbyło się spotkanie towarzyskie, na którym słuchacze wspominali „odległe” dzieje i snuli kolejne, ambitne plany na przyszłość. Brzeski Uniwersytet Trzeciego Wieku jest jednym z 400 w Polsce, skupiających blisko 90 tysięcy uczestników i jednym z 23 w Województwie Opolskim.

Reklama
Reklama
Reklama