Donosicielstwo ponad podziałami?

0
Trzej
Trzej "tenorzy", a raczej skarżypyty, brzeskiej polityki: Bartłomiej Kostrzewa, Jerzy Wrębiak i Jacek Monkiewicz
Reklama
Materiał wyborczy KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA

Starosta Monkiewicz z Platformy Obywatelskiej razem z burmistrzem Wrębiakiem (z PiS) i jego zastępcą Kostrzewą „uprzejmie donosili” na radnego Grabowieckiego Wojewódzkiemu Komendantowi Policji w Opolu. Chcieli ukarania radnego, bo udostępniał posty na portalu społecznościowym…

Reklama - ciąg dalszy wpisu poniżej

To nie jest spóźniony żart primaaprilisowy. Dotarliśmy do dokumentów potwierdzających, że Jacek Monkiewicz, obecny starosta, członek Platformy Obywatelskiej, wspólnie z burmistrzem Brzegu Jerzym Wrębiakiem z PiS-u oraz jego zastępcą Bartłomiejem Kostrzewą w 2019 roku poskarżyli się na radnego Grabowieckiego. W oficjalnym piśmie, gdzie podpisali się jako starosta, burmistrz i zastępca burmistrza zawiadamiali o rzekomym „dopuszczeniu się przewinienia dyscyplinarnego”, które miał popełnić radny Krzysztof Grabowiecki, pełniący wówczas funkcję Zastępcy Komendanta Policji w Lewinie Brzeskim. Monkiewicz z Wrębiakiem i Kostrzewą w piśmie do komendanta wojewódzkiego stwierdzili, że Grabowiecki dopuścił się „przewinienia dyscyplinarnego” poprzez udostępnienie postu z mediów społecznościowych. Według nich, ten post zawierał” nieprawdziwe informacje o charakterze pomówień i szykan na temat pracowników samorządowych”.
Udostępniany post przez Grabowieckiego pochodził z nieistniejącego już konta „Ośmiorniczka Brzeska”. W poście tym jego autor w graficzny sposób pokazał rodzinne i zawodowe powiązania między Monkiewiczem, Wrębiakiem jego żoną i synem, Kostrzewą, jego żoną oraz wójtem Pulitem i Arkadiuszem Wiśniewskim – prezydentem Opola. Były to informacje na przykład dotyczące tego, że żona Wrębiaka pracuje u Pulita, a Monkiewicz jest jego byłym pracownikiem, który zatrudnia córkę wójta, albo, że syn Wrębiaka pracował wówczas w WiK Opole, którego zwierzchnikiem (takiego użyto sformułowania) jest prezydent Opola, który z kolei pełni funkcję członka rady nadzorczej brzeskiego PWiK, gdzie Wrębiak jest „zwierzchnikiem”. Informacje były prawdziwe i powszechnie dostępne. Skarżący się, czyli Monkiewicz, Wrębiak i Kostrzewa, w załączeniu umieścili zrzutu ekranu udostępnionych przez Grabowieckiego postów. Również je umieszczamy, aby zobrazować kompletny nonsens „uprzejmego donosu” naszych włodarzy.

Na zrzutach ekranów z postami udostępnianymi przez Grabowieckiego pojawiły się też posty z zacytowanymi artykułami z NTO dotyczącymi zatrudnienia syna Wrębiaka w opolskich Wodociągach i Kanalizacji i jednoczesnego sprawowania funkcji członka rady nadzorczej brzeskich wodociągów przez Arkadiusza Wiśniewskiego – prezydenta Opola.
Trójka skarżypytów poruszyła jeszcze sprawę umieszczenia przez Grabowieckiego postu z zebrania PiS-u, na którym miał uczestniczyć i według nich „złamał zakaz wynikający z ustawy o Policji”.

Monkiewicz, Wrębiak i Kostrzewa domagali się wszczęcia przez komendanta wojewódzkiego postępowania dyscyplinarnego wobec Krzysztofa Grabowieckiego. Domagali się również „zbadania”, czy Grabowiecki, tu cyt. w całości: „… nie dopuścił się popełnienia przestępstwa z art 212 $ 2 Kodeksu Karnego, albowiem za pośrednictwem środka masowego komunikowania się, jakim jest Internet publikując (udostępniając) posty o charakterze pomówień i oszczerstw doprowadza do poniżenia osób wymienionych w postach w oczach opinii publicznej i naraża te osoby na utratę zaufania potrzebnego do pełnienia urzędu/stanowiska/ funkcji…”

– Panowie Monkiewicz, Wrębiak i Kostrzewa donieśli na mnie komendantowi wojewódzkiemu, jednak mimo sugerowania popełnienia przeze mnie rzekomych przestępstw nigdy nie podali mnie do sądu, nie wezwali też do jakiegokolwiek sprostowania czy przeprosin. – wyjaśnia radny Grabowiecki

– Dla mnie cała spraw jest kuriozalna. Udostępniałem posty, które udostępniało wielu mieszkańców naszego miasta. Informacje zawarte w tych postach polegały na prawdzie. Pokazywały powiązania między burmistrzem, wójtem i starostą. Jeśli chodzi o prezydenta Opola to nawet gazeta regionalna NTO zajęła się tematem powiązań między Wrębiakiem, jego synem i Wiśniewskim. Jakoś nie słyszałem, aby starosta Monkiewicz, czy Wrębiak, albo Kostrzewa podawali do sądu to wydawnictwo, lub żądali sprostowania. – podsumował radny Grabowiecki, obecnie kontrkandydat Wrębiaka w wyborach na burmistrza Brzegu.

Co ciekawe, pismo podpisane przez starostę Monkiewicza, burmistrza Wrębiaka i jego zastępcę Kostrzewę było przez nich traktowane jako prywatne, ale adresem korespondencyjnym podanym komendantowi policji były siedziby starostwa i urzędu miasta. Sama koperta była zaadresowana tylko przez zastępcę burmistrza, czyli Bartłomieja Kostrzewę
Zapytaliśmy całą trójkę „uprzejmie donoszących”, między innymi: jakie działania niezgodne z prawem czy też przestępcze w nieuprawniony i całkowicie bezpodstawny sposób sugerują posty udostępniane przez Grabowieckiego? Oraz czy kiedykolwiek autorów postów udostępnianych przez Grabowieckiego pozwali do sądu?
Do czasu zamknięcia wydania Panoramy otrzymaliśmy tylko kuriozalną odpowiedź od burmistrza Wrębiaka, który poinformował, że „… organ nie dysponuje dokumentacją w przedmiotowym zakresie…”.
(tej samej treści odpowiedź wysłał nam też Kostrzewa)
Na marginesie, można oczywiście zadać retoryczne pytanie czemu Wrębiak podpisywał się w zawiadomieniu jako organ, używał przecież następującego zwrotu: „ Jerzy Wrębiak — Burmistrz Brzegu”.
Być może Jerzy Wrębiak czasami jest „organem”, a czasami nim nie jest. I pewnie to on sam decyduje, kiedy jest „organem” …
Poniżej pełna treść pytań do skarżypytów, czyli Monkiewicza, Wrębiaka i Kostrzewy oraz pełna treść ich pisma wysłanego do komendanta wojewódzkiego oraz zrzuty ekranu postów z mediów społecznościowych, które były głównym przedmiotem zawiadomienia.

Nasze pytania

W związku z donosem wysłanym przez Pana wspólnie z burmistrzem i jego zastępca do Komendanta Wojewódzkiego Policji (w dniu 12-02-2019 r.) proszę o odpowiedź na następujące pytania:

Pytania do Wrębiaka:

 1. Jakie działania niezgodne z prawem czy też przestępcze w nieuprawniony i całkowicie bezpodstawny sposób sugerują posty udostępniane przez Grabowieckiego?
 2. Czy kiedykolwiek autorów postów udostępnianych przez Grabowieckiego pozwał Pan do sądu?
 3. Czy kiedykolwiek wezwał Pan do sprostowania wydawcę NTO za tekst dotyczący pełnienia funkcji członka rady nadzorczej w PWiK Sp. z o.o.? Przypominam, że ten tekst udostępniał na portalu społecznościowym radny Grabowiecki
 4. Czy autorem donosu był oznaczony na kopercie z korespondencją do Komendanta Wojewódzkiego Policji Bartłomiej Kostrzewa, czy ktoś inny?
 5. W jakim trybie ustawy o samorządzie wspólnie podpisaliście się Państwo jako autorzy listu, pod donosem, zaznaczając jeszcze publiczne funkcje, które pełnicie?
 6. W załączeniu przesyłam też zrzuty ekranu postu z portalu społecznościowego, o którym pisze Pan w donosie. Jakie informacje zawarte na tych zrzutach ekranu są według Pana nieprawdziwe?

W wypadku Kostrzewy pytanie 4 było następujące:

 1. Czy Pan jest autorem donosu do Komendanta Wojewódzkiego Policji, czy ktoś inny?
  Do starosty Monkiewicza wysłaliśmy takie same pytania, jak do Wrębiaka. Dodatkowo zadaliśmy jeszcze jedno pytanie. Poniżej pełna jego treść.
  Dlaczego, skoro wcześniej sugerował Pan, że to korespondencja prywatna, adres do korespondencji został oznaczony jako Starostwo Powiatowe w Brzegu?

Pełna treść „uprzejmego donosu” Monkiewicza, Wrębiaka i Kostrzewy

Bartłomiej Kostrzewa — Zastępca Burmistrza Brzegu
adres do korespondencji: Urząd Miasta Brzegu Ul Robotnicza 12,
49-300 Brzeg Jerzy Wrębiak — Burmistrz Brzegu adres do korespondencji:
Urząd Miasta Brzegu UL Robotnicza 12, 49-300 Brzeg
Jacek Monkiewicz — Starosta Powiatu Brzeskiego adres do korespondencji: Starostwo Powiatowe w Brzegu UL Robotnicza 20, 49-300 Brzeg

Pan Jarosław Kaleta
Komendant Wojewódzki Policji w Opolu
ul. Korfantego 2
45-077 Opole

Niniejszym zawiadamiamy o dopuszczeniu się przewinienia dyscyplinarnego przez Zastępcę Komendanta Policji w Lewinie Brzeskim — pana Krzysztofa Grabowieckiego, który poprzez swoją aktywność na portalu społecznościowym Facebook, na stronie pn. „Ośmiorniczka Brzeska” rozpowszechnia, poprzez udostępnienia, nieprawdziwe informacje o charakterze pomówień i szykan na temat pracowników samorządowych, w tym Burmistrza Brzegu, Prezydenta Opola, Wójta Gminy Skarbimierz, Starosty Powiatu Brzeskiego, Członka Zarządu Powiatu i Zastępcy Burmistrza Brzegu oraz osób prywatnych. W załączeniu zrzuty ekranu dokumentujące posty publikowane na stronie Ośmiorniczka Brzeska (załączniki 1-6)
Udostępniane przez pana Krzysztofa Grabowieckiego „posty” ze wskazanej powyżej strony pn. „Ośmiorniczka Brzeska” w sposób nieuprawniony i całkowicie bezpodstawny sugerują działania niezgodne z prawem czy też przestępcze osób, o których mowa w postach (w załączeniu zrzuty ekranu postów udostępnionych przez pana Grabowieckiego zał. 7-9). Wnoszącym skargę nie są znane dane identyfikujące osoby prowadzące błoga pod nazwą „Ośmiorniczka Brzeska”, w szczególności nie posiadają wiedzy, czy stronę, o której mowa zakładał pan Krzysztof Grabowiecki. Jest on jednak jej aktywnym uczestnikiem pomimo, iż jako funkcjonariusz Policji winien przestrzegać zasad etyki zawodowej Policjanta i postępować tak aby jego działania mogły być przykładam praworządności i prowadzić do pogłębiania społecznego zaufania do Policji. Pan Krzysztof Grabowiecki będąc funkcjonariuszem Policji w randze komendanta swoim działaniem na FB rażąco narusza przepisy prawa i postępuje wbrew zasadom etyki zawodowej.
Ponadto pan Krzysztof Grabowiecki na swoim profilu FB udostępnił post z zebrania powiatowych struktur Prawa i Sprawiedliwości, wraz ze zdjęciem. Był on obecny na tym zebraniu co jednoznacznie wskazuje, iż angażuje się z działalność partyjną wbrew zakazowi wynikającemu z ustawy o Policji (zał. nr 10).
Wnosimy zatem o zbadanie sprawy przedstawionej w niniejsze skardze i wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec Pana Krzysztofa Grabowieckiego. Ponadto wnosimy o zbadanie, czy wyżej wymieniony Zastępca Komendanta, swoim działaniem i aktywnością na FB nie dopuścił się popełnienia przestępstwa z art 212 $ 2 Kodeksu Karnego, albowiem za pośrednictwem środka masowego komunikowania się jakim jest Internet publikując (udostępniając) posty o charakterze pomówień i oszczerstw doprowadza do poniżenia osób wymienionych w postach w oczach opinii publicznej i naraża te osoby na utratę zaufania potrzebnego do pełnienia urzędu/stanowiska/ funkcji.
Prosimy o poinformowanie nas o podjętych działaniach i czynnościach wobec Pana Krzysztofa Grabowieckiego.

Do wiadomości: Biuro Spraw Wewnętrznych Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu


„Uprzejmy donos” i załączniki skarżypytów – zdjęcia

Reklama
Materiał wyborczy KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA