Prosimy o wsparcie

0

Jest pan jednym z bardzo aktywnych działaczy Stowarzyszenia  Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów, które ostatnio wystąpiło z inicjatywą odbudowy we Wrocławiu Kaplicy i przystosowania jej  na Kaplicę Kresowian p.w. św. Andrzeja Boboli. Wiąże się to z dużymi m kosztami. Co w tej sprawie zamierza uczynić Stowarzyszenie?
SUOZUN z ordynariatem Polowym Wojska Polskiego – ks. prałatem płk Januarym Wątrobą, proboszczem parafii św. Elżbiety zawarło porozumienie w sprawie przeprowadzenia prac remontowo – konserwatorskich kaplicy i przeznaczenia jej dla kultu religijnego oraz miejsce upamiętnienia osób pomordowanych na kresach wschodnich II RP podczas drugiej wojny światowej i po jej zakończeniu. Zostaną zaprojektowane  witraże oraz herby miast wschodnich utraconych po II wojnie. Oczywiście są to prace bardzo kosztowne, w związku z czym Stowarzyszenie i Ordynariat WP kierują serdeczny apel do wszystkich, którym leży na sercu upamiętnienie ofiar, o składanie darów finansowych.
Co poza tym znajdzie się we wnętrzu Kaplicy Kresowian?
Zostaną odnowione epitafia ( dziewięć), a także tablice o dużej wartości historycznej. Zostaną również zainstalowane tablice organizacji społecznych i kombatanckich: Stowarzyszenia Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Nacjonalistów Ukraińskich, Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo Wschodnich, Towarzystwa Przyjaciół Wilna i Grodna, Towarzystwa Miłośników Wilna i Polesia, Polskich Oddziałów Samoobrony Kresów Południowo Wschodnich, 27 WDW Armii Krajowej, Okręgu Wileńskiego Armii Krajowej, Okręgu Nowogródzkiego Armii Krajowej , Okręgu Poleskiego Armii Krajowej.
Jak i gdzie można przekazywać dary  finansowe?
 Wpłaty prosimy kierować na konto: Stowarzyszenie Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Nacjonalistów Ukraińskich we Wrocławiu, nr konta : 16203000451110000000358620 z dopiskiem – „ Na Kaplicę Kresowian”.
Informacje szczegółowe znaleźć można również w czasopiśmie „Na Rubieży”. Tam również publikowane są nazwiska darczyńców.
Rozmawiał: Tadeusz Bednarczuk