Konferencja Subregionu Brzeskiego

0

Kilkanaście minut po g. 10.00, w sali stropowej brzeskiego ratusza rozpoczęło się spotkanie członków tzw, Subregionu Brzeskiego.


 

Subregion Brzeski to realizacja wspólnego projektu Gmin: Brzeg, Lubsza, Olszanka, Skarbimierz, Oława oraz Powiatu Brzeskiego. Gminy wchodzące w skład Subregionu zajmują powierzchnię 665 km2. Obszar ten zamieszkiwany jest przez 73 tys. osób. Na terenie Subregionu Brzeskiego działa ok. 8 tys. podmiotów gospodarczych.

Na początku II kwartału 2014 roku Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju przyznało środki na realizację projektu „Wzmocnienie efektywnej współpracy i integracji JST w obszarze funkcjonalnym Subregionu Brzeskiego poprzez rozwój powiązań funkcjonalnych”. Informacja ta przyczyniła się do dalszego zacieśnienia współpracy. W wyniku tego podpisana została umowa partnerska, która określiła zasady współpracy w ramach projektu. Ogłoszono przetarg na opracowanie strategii rozwoju współpracy między jednostkami samorządu terytorialnego wchodzącymi w skład Subregionu Brzeskiego. Oprócz tego opracowane zostały także plany działań, jakie należy podjąć dla lepszego rozwoju współpracy między tymi jednostkami oraz ich samych. Z tej strategii wynikało, jakie dokumenty należy opracować, aby wesprzeć rozwój i przyspieszyć realizację poszczególnych znaczących inwestycji. Inwestycje te dotyczyły dwóch obszarów:

  • spójnego systemu inwestycyjnego, w szczególności w zakresie infrastruktury drogowej i komunalnej oraz zatrudnienia i rynku pracy,
  • rewitalizacji zdegradowanej tkanki miejskiej, kształtowania przestrzeni publicznych i zintegrowanego zarządzania zasobami przyrodniczymi i wodnymi.

Dokumenty te mają ułatwić pozyskanie środków zewnętrznych w trakcie trwającego obecnie okresu programowania, tj. w latach 2014-2020. Środki te będzie można pozyskiwać zarówno w ramach regionalnych programów operacyjnych, krajowych programów operacyjnych, a także innych niż finansowanych z funduszy europejskich.
Na zakończenie realizacji projektu przewidziana była konferencja podsumowująca wyniki projektu, która odbywa się właśnie dziś w sali stropowej ratusza.

Każda gmina ma swój priorytet, a jeśli chodzi o powiat, to priorytetem jest blok operacyjny, czyli zdrowie mieszkańców. Szpital powiatowy jest bardzo istotnym i ważnym elementem dla wszystkich w naszym powiecie i te pieniądze, w ramach Subregionu na sporządzenie dokumentacji bloku operacyjnego już uzyskaliśmy, również na rozbudowę ZOL-u, czyli Zakładu Opiekuńczo Leczniczego. Kosztorys tego bloku operacyjnego wynosi 14 milionów złotych i ten koszt będzie już musiał pokryć Powiat. Miejmy nadzieję, że będziemy mogli skorzystać z funduszy unijnych. ZOL również będzie kosztował kilkanaście milionów złotych. Dokumentacja bloku operacyjnego jest już zapięta na ostatni guzik, a co do ZOL-u, to już zapinamy – powiedział Starosta Brzeski Maciej Stefański.