1050. Rocznica Chrztu Polski w „Ósemce”

0

Przez dwa dni, 14 i 15 kwietnia 2016r, Zespół Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi zamienił się w starosłowiański skansen. Uczniowie klas 1 – 3 szkoły podstawowej swoje sale lekcyjne przekształcili w siedziby plemion – Polan, Wiślan, Ślężan i Mazowszan, przygotowując wystrój odpowiadający realiom historycznym, charakterystyczne stroje, herby i zawołania według własnych pomysłów.


 

Za drzwiami klas życie toczyło się jak przed wiekami – białogłowy szykowały jadło, kmiecie krzątali się wokół gospodarstwa, a woje ćwiczyli fechtunek. Nad całością czuwała starszyzna plemienna (nauczyciele nauczania zintegrowanego: Anna Górecka, Zbigniew Marciniak, Dorota Wojciechowska, Barbara Bąkowska, Beata Kosztowniak, Aneta Barcewicz, Anna Pączek, Delfina Tobiasz, Iwona Pasternak, Aleksandra Krężel, Katarzyna Kęśminowicz). Drogę do poszczególnych osad wskazywały rozmieszczone na szkolnych traktach drogowskazy. Drużyna gimnazjalistów pod wodzą historyka p. Kordiana Zamojskiego przygotowała materiały prezentujące historię i kulturę pierwszych Piastów – portrety władców, herby, mapy, plansze przedstawiające wyposażenie rycerzy, architekturę, życie w piastowskim grodzie. Młodzi rycerze rozwiesili je na wszystkich piętrach, a na stopniach schodów umieścili najważniejsze daty związane z początkami państwa polskiego – od objęcia władzy przez Mieszka I do rozbicia dzielnicowego. Na drzwiach gabinetów pojawiły się tablice z pojęciami historycznymi nawiązującymi do tego okresu. Wszystkie te działania miały na celu przygotowanie dzieci i młodzieży do świadomego przeżywania 1050 rocznicy chrztu Polski.

Uroczystość rozpoczęła się przemarszem szkolnymi korytarzami poszczególnych plemion dumnie prezentujących swoje herby i okrzyki. Na barwny i radosny orszak oczekiwał w sali gimnastycznej, która na ten czas stała się zamkowym dziedzińcem, książę Mieszko I (p. Zbigniew Marciniak) w towarzystwie swoich rycerzy. Każde z plemion godnie zaprezentowało się przed władcą, który zachęcił przybyłe ludy do zjednoczenia w jedno państwo o wspólnym języku, religii i symbolach. Goście księcia w skupieniu wysłuchali legendy o powstaniu państwa polskiego, którą zaprezentował książęcy kronikarz (p. Weronika Tworowska). Na dziedzińcu pojawił się herold obwieszczający przybycie księżniczki Dobrawy (p. Karolina Dubis). Weszła majestatycznie w otoczeniu dwórek i uzbrojonych wojów. Kościelny namiestnik (ks. Piotr Szwaj) udzielił księciu chrztu, który był warunkiem zawarcia małżeństwa z córką chrześcijańskiego władcy, księcia czeskiego Bolesława I. Namiestnik symbolicznie ochrzcił przybyłych, podkreślając doniosłość tego przełomowego wydarzenia w historii naszego narodu. Chrzest Polski dał podwaliny dla tworzenia nowoczesnego państwa i wprowadził naszą ojczyznę do rodziny równoprawnych państw europejskich. Po ceremonii książę przekazał zjednoczonym plemionom herb – kontur orła na czerwonym tle, który uczestnicy uroczystości wypełnili białymi kółkami, tworząc godło Polski.

Ten wymowny akcent zakończył świętowanie tej szczególnej rocznicy, ale wrażenia i przeżycia pozostaną w pamięci na długo. Ogromne zaangażowanie uczniów, rodziców, dyrekcji i nauczycieli kolejny raz potwierdziło, że integracja całej społeczności przejawia się nie tylko w nazwie szkoły, ale jest widoczna w konkretnych inicjatywach. Impreza pokazała, że najlepiej uczyć się przez działanie i przeżywanie, a swój patriotyzm należy wyrażać odważnie i dumnie, poznając przez całe życie historię swojej kochanej ojczyzny. Szkoła jako instytucja edukacyjna, ucząca i kształcąca postawy moralne i patriotyczne, zobowiązana jest być blisko najważniejszych wydarzeń historycznych i państwowych, aktywnie uczestnicząc w życiu miasta i kraju. Tę wyjątkową lekcję historii wszyscy uczestnicy pamiętać będą do końca życia. Niezwykle trafnym podsumowaniem dwudniowych uroczystości były słowa dyrekcji szkoły p. Lucyny Bończak i p. Iwony Kiesińskiej, które przebrane w słowiańskie stroje, z dumą podkreśliły, że dla całej społeczności szkolnej były to żywe lekcje historii, a swoją postawą i zaangażowaniem wszyscy- nauczyciele, uczniowie i rodzice – zdali celująco egzamin z patriotyzmu.

Dorota Wojciechowska

Teresa Medyńska – Aporowicz