HERODY 2014

0
1.jpg

 

W dniach 18 i 19 stycznia 2014 roku w Lewinie Brzeskim odbył się coroczny Wojewódzki Przegląd Zespołów Kolędniczych „HERODY 2014”. W ciągu tych 2 dni na scenie Miejsko – Gminnego Domu Kultury inscenizacje przedstawiło 15 zespołów.

Jury w składzie: prof. dr hab. Teresa Smolińska – Katedra Kulturoznawstwa i Folklorystyki Uniwersytetu Opolskiego, mgr Elżbieta Oficjalska – Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu i dr Mariusz Pucia – Katedra Muzyki Kościelnej i Wychowania Muzycznego Uniwersytetu Opolskiego po obejrzeniu 15 inscenizacji konkursowych w dwóch kategoriach: zespołów dorosłych (5) i zespołów dziecięcych (10) postanowiło przyznać następujące nagrody oraz wyróżnienia:

W kategorii zespołów dorosłych:

I NAGRODA – BERŁO HERODA otrzymał Zespół LR z Lewina Brzeskiego

II NAGRODA – Zespół Teatralny „Faska” z Piotrówki

III NAGRODA – Zespół „Dąbrowianki” z Dąbrowy Namysłowskiej

Nagrodę za debiut otrzymał zespół „Szydłowianki i przyjaciele” z Szydłowa

W kategorii zespołów dziecięcych:

I NAGRODA – BERŁO HERODA otrzymały „Diabelskie Aniołki” z PSP w Mąkoszycach,

II NAGRODA – Publiczny Zespół Szkolno-Przedszkolny Jankowicach Wielkich

III NAGRODA – Teatrzyk Szkolny z Moszczanki

Trzy równorzędne wyróżnienia zdobyły zespoły:

1. „Drugaki-Kolędniaki” z PSP Łosiów

2. „Jemiołki – Kolędnicy z Jemielnicy

3. Przedszkole Publiczne w Mąkoszycach

Ponadto komisja oceniająca postanowiła wyróżnić nagrodami rzeczowymi opiekunów wybranych zespołów kolędniczych:

1. Emilię Szpiech (Zespół Teatralny „Faska” z Piotrówki)

2. Edwarda Podolskiego (Zespół LG z Lewina Brzeskiego)

3. Grażynę i Jana Sowa (Zespół „Diabelskie Aniołki” z Mąkoszyc)

Przyznano również nagrody rzeczowe wyróżniającym się aktorom za kreacje postaci:

Judyta Gajek (Zespół „Chochliki” z Grodkowa) za Lucyfera i diabełka,

Patryk Bachryj (Zespół „Chochliki” z Grodkowa) za diabła,

Monika Pater (Zespół „Chochliki” z Grodkowa) za Heroda,

Maria Kujawa („Dąbrowianki” Dąbrowa Namysłowska) za diabła,

Marcin Sulima (Zespół „Drugaki – Kolędniaki” z Łosiowa) za Heroda,

Bartosz Łukawiecki (Zespół Szkolno-Przedszkolny z Jankowic Wielkich) za Lucyfera,

Kacper Strał (Zespół Szkolno-Przedszkolny z Jankowic Wielkich) za Borutę,

Kacper Kwaskowicz (Zespół Szkolno-Przedszkolny z Jankowic Wielkich) za diabła,

Marcin Berat (Zespół Szkolno-Przedszkolny z Jankowic Wielkich) za diabła,

Jessica Hadelko („Jemiołki” kolędnicy z Jemielnicy) za pannę i anioła,

Natalia Jelonek („Jemiołki” kolędnicy z Jemielnicy) za diabła,

Dariusz Kołodziej („Jemiołki” kolędnicy z Jemielnicy) za Diabła i Pasterza,

Katarzyna Gabor („Jemiołki” kolędnicy z Jemielnicy) za Maryję, Śmierć i króla,

Dawid Hadelko („Jemiołki” kolędnicy z Jemielnicy) za króla,

Elżbieta Drozd (Zespół LR z Lewina Brzeskiego) za pasterza i Żyda,

Justyna Podolska (Zespół LR z Lewina Brzeskiego) za diabła,

Piotr Ślusarczyk (Zespół LR z Lewina Brzeskiego) za króla,

Magdalena Pach (Zespół Teatralny „Faska”) – za Annę,

Jerzy Kramarczyk (Zespół Teatralny „Faska”) – za Karlika,

Monika Skowronek (Zespół Teatralny „Faska”) – za Martę,

Martyna Sierakowska (PSP Lewin Brzeski) za grę na skrzypcach,

Kacper Garncarz (PSP Lewin Brzeski) za grę na skrzypcach,

Paulina Dorosławska („Drugaki-Kolędniaki” z Łosiowa za Anioła.

Organizatorzy jako 10.000 uczestnikowi HERODÓW, panu Wiesławowi Rempalskiemu z Zespołu „Szydłowianki i przyjaciele” z Szydłowa przyznali nagrodę w postaci tabletu, a dla najstarszego uczestnika p. Piotra Krawczyka z Zespołu „Szydłowianki i przyjaciele” z Szydłowa rzeźbę Jezusa Frasobliwego, ufundowaną przez Towarzystwo Przyjaciół Lewina w Lewinie Brzeskim.

Organizatorzy serdecznie dziękują za wsparcie imprezy sponsorom: Burmistrzowi Lewina Brzeskiego, Samorządowi Mieszkańców Lewina Brzeskiego, Starostwu Powiatowemu w Brzegu, Marszałkowi Województwa Opolskiego, Opolskiemu Związkowi Rolników i Organizacji Społecznych w Opolu, Spółdzielni Turystyczno – Gospodarczej „Samopomoc Chłopska”, Bankowi Spółdzielczemu w Oławie, Bankowi Spółdzielczemu Grodków – Łosiów, Muzeum Wsi Opolskiej, Opolskiemu Oddziałowi Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego a także innym, którzy przyczynili się do tego, aby ta impreza przebiegła sprawnie i w miłej atmosferze.

1.jpg

1.jpg

1.jpg

1.jpg

1.jpg

1.jpg

1.jpg1.jpg

1.jpg

1.jpg

1.jpg

1.jpg

1.jpg

1.jpg

1.jpg

1.jpg1.jpg

 

foto: ola, dk lewin brzeski