Lewin Brzeski oferuje nowe tereny inwestycyjne

0

Po długich staraniach w końcu się udało. Gmina Lewin Brzeski ma w swojej ofercie ponad 31 hektarów terenów inwestycyjnych z podziałem na 4 parcele. Grunty położone są w północnej części miasta (wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 458 w kierunku na Skorogoszcz) i są objęte programem Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.


– Te tereny są własnością Agencji Nieruchomości Rolnych, ale znajdują się w naszej strefie ekonomicznej. Agencja wystawiła te grunty na sprzedaż, więc dla potencjalnych inwestorów nie ma znaczenia, czy nabędą je od nas czy od ANR. Ważne jest, że inwestorzy mogą liczyć na ulgi, zarówno z naszej strony, jak i ze strony rządowej – tłumaczy Artur Kotara, burmistrz Lewina Brzeskiego.

Gmina przewiduje dla inwestorów całkowite zwolnienie z opłat podatkowych w pierwszym roku działalności. W drugim i trzecim roku wysokość podatku wyniesie 50% stawki.  Przedsiębiorcy zapłacą pełny podatek dopiero od czwartego roku działalności.

– Warto również zaznaczyć, że przy zakupie tych gruntów inwestor negocjuje także wysokość ulgi podatku CIT z rządem. Warunki są uzależnione od kilku czynników, m.in. od wysokości zainwestowanych środków finansowych i liczby zatrudnionych osób. Takie ulgi uzyskuje się dzięki temu, że tereny te są objęte programem  Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – wyjaśnia Artur Kotara.

Na całość nowej podstrefy ekonomicznej składają się 4 parcele o wielkościach: 8, 50 ha; 13,22 ha; 2,98 ha oraz 6,33 ha. Pojawienie się nowych inwestorów w Lewinie Brzeskim ma poprawić w gminie sytuację związane m.in. z bezrobociem, płynnością budżetową oraz infrastrukturą.

W celu zachęcenia potencjalnych inwestorów władze miasta podjęły szereg działań marketingowych. Wzdłuż drogi krajowej 94 zostaną umieszczone banery reklamowe z informacją  o lokalizacji gruntów. Tereny inwestycyjne doczekały się także „własnej” prezentacji wideo.