Konferencja naukowa „Ideologie i teorie w obrazach edukacji”

0

Nasze miasto dzięki Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej jest nie tylko ośrodkiem edukacji, ale staje się również centrum naukowym. W sobotę 6 maja 2017 r. w salach brzeskiego Muzeum Piastów Śląskich odbyła się otwarta konferencja naukowa z udziałem nauczycieli, wychowawców i opiekunów regionów województw opolskiego i dolnośląskiego.


Konferencję objęli patronatem honorowym starostowie powiatu brzeskiego Maciej Stefański i strzelińskiego Marek Warcholiński, których przedstawiciele zaszczycili ją swą obecnością. Nad merytorycznym przygotowaniem konferencji czuwał komitet naukowy złożony w większości z pracowników naukowych brzeskiej WSHE, na którego czele stanęła prof. zw. dr hab. Krystyna Ferenz, na co dzień rektor naszej uczelni. Organizatorzy postawili przed sobą niezwykle ambitne zadanie ukazania wpływu różnych ideologii na obraz edukacji.

Sesję rozpoczęła rektor WSHE prof. Ferenz, witając wszystkich uczestników, prelegentów i zaproszonych gości. Jako pierwsza swoje rozważania zaprezentowała pani prof. zw. dr hab. Stefania Walasek z Uniwersytetu Wrocławskiego, która odniosła się do edukacji obywatelskiej i państwowej okresu międzywojennego (Idea i ideały wychowania). Wykorzystując dane źródłowe z Liceum im. Adama Mickiewicza w Wilnie z okresu 1932-1934 poddała szczegółowej analizie sposób wdrażania oficjalnej państwowej ideologii do edukacji szkolnej. Wykorzystując konkretne sprawozdania klasowe, szkolne, kół zainteresowań i różnych działających na terenie tego liceum organizacji (m.in. Czarnej Trzynastki) wykazała jak młode państwo polskie wychowywało swych młodych obywateli. Występujący po niej dr Rafał Włodarczyk, odnosząc się do jej tez, pokazał bardziej ogólnie w jaki sposób ideologie wpływają na edukację i wykazał, że mają one istotny wpływ na jej zawartość. O tym jednak przekonujemy się zwykle po pewnym czasie (Ideologie a teorie wychowania. Wzajemne związki). Podsumowując tą część konferencji prof. Ferenz w swym wystąpieniu na współczesnych przykładach pokazała jak konkretne ideologie wpływają na systemy wychowawcze i systemy wartości (Przyjmowane koncepcje społeczeństwa a konsekwencje w systemach oświatowych). Po krótkiej przerwie uczestnicy konferencji podzielili się na dwie oddzielne sekcje. W sekcji poświęconej społecznym czynnikom rozwoju indywidualnego moderatorem była prof. dr hab. Anna Weissbrot-Koziarska, a głos zabierali m.in. dr Marzena Możdżyńska, mgr Ewa Kurek, dr Krzysztof Zajdel i ks. dr hab. Henryk Szeloch. Moderatorem drugiej sekcji poświęconej człowiekowi wśród ludzi, czyli wzajemnym relacjom pomiędzy ludźmi i formom ich wsparcia, była dr Aleksandra Aszkiełowicz. Tutaj burzliwie dyskutowano po wystąpieniach dr Anety Ratajek, dr Bogusławy Łuków-Turkowskiej i dr Witolda Pietruka. Konferencja była doskonałą okazją do dyskusji i wymiany myśli pomiędzy różnymi środowiskami naukowymi na temat, który szczególnie w obecnych czasach jest analizowany i dyskutowany w szkołach i domach wielu uczniów. Dlatego szczególne słowa podziękowania należą się Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej za przygotowanie konferencji i umożliwienie studentom oraz brzeżanom uczestniczenia w tym ważnym wydarzeniu naukowym.

WSHE Konferencja _brzeg24