Gdzie znaleźć rzetelne informacje o tym, gdzie wyrzucić dany rodzaj śmieci

0
fot. naszesmieci.mos.gov.pl

Segregacja śmieci jest ważna, ale jeszcze ważniejszym jest robić to odpowiednio. Aby uniknąć zbędnego zamieszania, od 1 lipca 2017 r. w Polsce wdrażany jest Jednolity System Segregacji Odpadów, dzielący śmieci na 4 główne frakcje, z możliwością rozszerzenia ich przez samorządy o piątą.

Są to: papier (niebieski kolor pojemnika), metale i tworzywa sztuczne (żółty kolor pojemnika), bio (brązowy kolor pojemnika) i szkło (zielony kolor pojemnika). Ostatnia kategoria może być dodatkowo podzielona na szkło bezbarwne (biały kolor pojemnika) i szkło kolorowe (zielony kolor pojemnika). Na śmieci zmieszane, nienadające się do recyklingu, przeznaczony jest czarny kontener. Taki właśnie podział zawarto w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. z 2017 r. poz. 19).


Chcąc znaleźć dokładne informacje, jakie śmieci należy umieścić w konkretnym pojemniku, warto skorzystać z rządowej strony internetowej naszesmieci.mos.gov.pl. W zakładce „Jak segregować” znajdziemy szczegółowe zasady segregacji, podzielone na konkretne frakcje odpadów. Każda z kategorii wyróżnia śmieci, jakie powinny znaleźć się w danym kontenerze i te, których nie wolno w nim umieszczać, co pozwala na uniknięcie często występujących podczas segregacji błędów.


Dodatkowo, na stronie naszesmieci.mos.gov.pl można znaleźć też najczęściej zadawane pytania wraz z odpowiedziami oraz ciekawostki, jak informacja o czasie rozkładu jednej styropianowej tacki, w które zazwyczaj pakowane jest jedzenie na wynos.
Informacje na temat segregacji odpadów można uzyskać także w urzędach miast i gmin. W tym celu także pomocna jest strona naszesmieci.mos.gov.pl, gdzie zamieszczono odpowiednią wyszukiwarkę. Po wpisaniu województwa, powiatu i gminy otrzymamy link do strony internetowej danego samorządu zawierającej obowiązujące zasady segregacji.

Dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
Źródła (dostęp: 29/06/2020):
naszesmieci.mos.gov.pl
isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170000019