Stanowisko Burmistrza Brzegu ws. apeli, pism i wniosków lokalnych przedsiębiorców

1

Brzescy przedsiębiorcy już kilkukrotnie zwracali się do władz miasta z prośbami o obniżenie stawek lub zwolnienia z podatku od nieruchomości ze względu na sytuację związaną z epidemią koronawirusa SARS-Cov-2. Poniżej publikujemy stanowisko burmistrza Jerzego Wrębiaka w tej sprawie:


„Burmistrz Brzegu odpowiedzialny jest za finanse miasta. Wszelkie zmiany w budżecie muszą znaleźć swoje odzwierciedlenie odpowiednio w dochodach i wydatkach. Inicjatywa obniżenia stawek dla podatku od nieruchomości, w których prowadzona jest działalność gospodarcza może spowodować sytuację, iż pomimo oszczędności i znacznych cięć, budżet nie zostanie domknięty, ponieważ skala obniżki będzie bardzo duża. Wprowadzając niższe stawki podatku od nieruchomości od gruntów i budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej spowoduje to, że z obniżonej stawki będą mogły skorzystać wszystkie podmioty, również te nie tylko dotknięte skutkami związanymi z epidemią koronowirusa COVID-19 tj. firmy telekomunikacyjne czy sprzedające energię elektryczną.

Na dzień dzisiejszy każdy przedsiębiorca ma prawo indywidualnie wnioskować o umorzenie, odroczenie bądź raty, za okres kiedy nie prowadził działalności (rata II -osoby fizyczne oraz rata IV, rata V i ewentualnie VI rata -osoby prawne) uzasadniając swoją sytuację finansową, bo w każdym przypadku wygląda to inaczej. Bez wątpienia pomoc dla przedsiębiorców, którzy zmuszeni zostali do zamknięcia swoich zakładów zostanie udzielona. Zastosowanie zwolnień generalnych może spowodować, że ci którzy mają przychody niższe z innych powodów i nie związanych z COVID-19 także otrzymają taką ulgę. W ostatnim czasie do tut. Urzędu wpłynęły wnioski podmiotów prowadzących działalność gospodarczą np. którzy do tej pory dobrowolnie nie płacili podatków i zawsze mieli zadłużenie egzekwowane przez Urzędy Skarbowe. O zastosowanie ulgi w postaci zwolnienia wnioskuje także Spółka Tauron powołując się na stan epidemii. Zwolnienie wprowadzone na mocy uchwały nie dotyczyłoby podmiotów które wynajmują swoje nieruchomości innym podmiotom na prowadzenie działalności gospodarczej. W świetle przepisów nie są oni bowiem podmiotami określonymi w ustawie tj. przedsiębiorcami, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z COVID-19. Ulgi proponowane przez naszą Gminę z tego powodu, że jest to za każdym razem indywidulanie badany przypadek, pozwoli właścicielom którzy wynajmują prywatne lokale przedsiębiorcom, na ich uzyskanie. Jednocześnie informuje, że służby finansowe obecnie są na etapie przygotowywania uproszczonych wniosków o ulgi dla przedsiębiorców i wkrótce będą one dostępne na stronie internetowej. Ponadto uważam także, ze pakiet pomocowy przygotowany przez nasze miasto i Rząd RP jest na miarę naszych możliwości i wydaje się być bardzo rozsądny. Dzisiaj na pierwszym polu walki z epidemią są instytucje rządowe i samorządowe. Każdy na tym kryzysie straci, ale pamiętajmy, że nie ma tarczy dla samorządów. Kto będzie pomagał i świadczył opiekę starszym, niepełnosprawnym mało zaradnym życiowo osobom, potrzebującym stałej opieki, placówkom oświatowym, jeżeli miasto przez emocjonalne i nie przemyślane decyzje dokona ogólnych zwolnień i pozbawi się dochodu tracąc płynność finansową. Stoję na stanowisku, że należy pomagać mądrze na tyle na ile stać Gminę Brzeg i tym którzy faktycznie ponoszą straty z powodu COVID-19″.