Powiat Brzeski gotowy na zimowe utrzymanie dróg. Gmina Brzeg kończy postępowanie przetargowe

0
fot. zdjęcie poglądowe / archiwum
Reklama
Materiał wyborczy KWW Krzysztofa Grabowieckiego
Materiał wyborczy KWW Krzysztofa Grabowieckiego
Materiał wyborczy KWW ŁĄCZY NAS BRZEG - GRZEGORZ CHRZANOWSKI
Materiał wyborczy KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA

Pierwsze opady śniegu i przymrozki za nami, a to oznacza trudne warunki na drogach i chodnikach. Po wielu wpadkach związanych z wątpliwej jakości odśnieżaniem w latach poprzednich, ten sezon zimowy zapowiada się lepiej, bo Starostwo Powiatowe w Brzegu już w październiku wyłoniło wykonawców na to zadanie, natomiast Gmina Brzeg jest na ukończeniu postępowania przetargowego.


Zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie Brzegu zajmie się Zakład Higieny Komunalnej, za cenę 321 570,00 zł, natomiast wykonawcą tego zadania na drogach powiatowych w gminach: Lubsza, Skarbimierz, Lewin Brzeski, Olszanka i Grodków, będzie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych z Brzegu, za cenę 633 735,36 zł

Dwukrotnie więcej zamierza zapłacić Gmina Brzeg, ale w tym przypadku przetarg dotyczy letniego i zimowego utrzymania czystości jezdni i chodników ulic gminnych na terenie Brzegu w 2024 roku. Do przetargu wpłynęły dwie oferty: Zakładu Higieny Komunalnej za cenę 1 899 781.56 zł oraz spółki Remondis z Opola za cenę 1 917 963.74 zł.

Reklama - ciąg dalszy wpisu poniżej
Materiał wyborczy KWW ŁĄCZY NAS BRZEG - GRZEGORZ CHRZANOWSKI
Materiał wyborczy KWW ŁĄCZY NAS BRZEG - GRZEGORZ CHRZANOWSKI
Materiał wyborczy KWW Krzysztofa Grabowieckiego

Wybór wykonawcy wydaje się być tylko formalnością, ponieważ Gmina Brzeg poinformowała, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 2 000 000.00 zł, a więc obie oferty przetargowe mieszczą się w tej kwocie.

Warto dodać, że za zimowe utrzymanie niektórych odcinków chodników nie odpowiada bezpośrednio gmina lub powiat, tylko właściciel przylegającego budynku lub zakładu pracy. Niemniej, za egzekwowanie takich prac, a nawet za powstałe szkody w takich miejscach odpowiedzialny jest samorząd. W tym kontekście istotne jest orzeczenie Sądu Najwyższego, w którym wskazano, że chociaż do obowiązków właścicieli nieruchomości należy zapewnienie utrzymania czystości i porządku na chodniku, to gmina musi sprawować nadzór nad realizowaniem tego obowiązku i ostatecznie, to gmina ponosi odpowiedzialność za szkodę wynikającą z braku realizacji tego obowiązku. Co więcej, jeżeli między chodnikiem a granicą prywatnej działki jest pas zieleni, wówczas odśnieżanie i tak należy do obowiązków gminy.

Reklama
Materiał wyborczy KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA
Materiał wyborczy KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA
Materiał wyborczy KWW Krzysztofa Grabowieckiego