„ Gdzie Bóg jest na pierwszym miejscu, tam wszystko jest na swoim miejscu”.

0

W niedzielę 19 stycznia br. członkowie Duszpasterstwa Nauczycieli zgromadzili się na uroczystej Mszy Świętej i spotkaniu opłatkowym.

 Uroczystość uświetnili: Ksiądz Proboszcz Bolesław Robaczek, Starosta Powiatu Brzeskiego Pan Maciej Stefański, Burmistrz Miasta Brzegu Pan Wojciech Huczyński oraz Zastępca Burmistrza Pan Stanisław Kowalczyk.
Po Mszy Świętej wszyscy udali się do Sali Stropowej Brzeskiego Ratusza, gdzie przy pięknie udekorowanych stołach tradycyjnie podzielili się opłatkiem. Przepiękne jasełka zaprezentowane przez uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 wszystkim się podobały, a słowa piosenki Biskupa Antoniego Długosza i Krzysztofa Krawczyka „Europo nie możesz żyć bez Boga, nie uciekaj dziś od prawdy prostych słów. Zapisz je w sercu i zachowaj w duszy, bo Bóg jest prawdą, którą warto iść” skłoniły do przemyśleń przed wyborami do Parlamentu Europejskiego.
 Jak podkreślił Ksiądz Proboszcz, MY OBYWATELE EUROPY, musimy pamiętać o swoich chrześcijańskich korzeniach.

Anna Dąbrowska, Beata Rudyk