Festiwal Projektów Edukacyjnych w „Grodkowskiej Trójce”

0

Projekt edukacyjny, realizowany przez wszystkich uczniów  gimnazjum jako obowiązkowy od 2010 r., jest zespołowym i planowym działaniem, którego najważniejszy cel – to rozwiązanie konkretnego problemu z zastosowaniem różnorodnych metod. Że jest ważnym zadaniem do wykonania przez każdego gimnazjalistę świadczy fakt, że  informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz jego temat wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum.


Czym jest projekt edukacyjny?

Tych kilka lat, w ciągu których nasi uczniowie przygotowywali swoje projekty udowodniło, że taka metoda pracy bardzo sprzyja wspólnemu działaniu uczniów i osiąganiu wysokich efektów uczenia się, że  jest doskonałym sposobem zwiększenia ich motywacji. Uczy przede wszystkim samodzielności w podejmowaniu decyzji, stwarza możliwość decydowania o sposobie realizacji zadań. Odpowiedzialność za ich wykonanie powoduje,  że uczniowie w naturalny sposób uczą się planowania i organizowania pracy, rozwiązywania problemów i pracy zespołowej, a co najważniejsze – rozwijają swoje pasje i zainteresowania. Natomiast publiczne prezentowanie efektów realizacji projektu edukacyjnego umożliwia uczniom wykazanie się umiejętnościami, których nie można sprawdzić,  np. w trakcie egzaminu testowego.

W dzisiejszym świecie są to cechy i kompetencje bardzo ważne i potrzebne, szczególnie dla młodego człowieka wkraczającego na rynek pracy.

Na początku roku szkolnego nauczyciele podają propozycje tematów. Podzieleni na grupy uczniowie wybierają jeden z nich do realizacji lub sami formułują swój temat, z którym chcieliby się zmierzyć. Przez kilka miesięcy pod opieką nauczycieli zbierają materiały, selekcjonują je, wyznaczają sobie cele i zadania do wykonania, aby w końcu publicznie zaprezentować to, nad czym pracowali.

W naszej szkole projekt zawsze realizowany był przez uczniów klas drugich, a jego publiczna prezentacja odbywała się 21 marca. W tym roku zmieniliśmy datę festiwalu na 30 kwietnia. Cieszymy się, że tegoroczny Festiwal Projektów Edukacyjnych Gimnazjum stał się jedną z imprez związanych z uroczystymi obchodami 750 – lecia Grodkowa.

W publicznym przedstawieniu rezultatów projektu edukacyjnego 2017/2018 przed zaproszonymi gośćmi: zastępcą burmistrza Grodkowa, panem Waldemarem Wójcickim, koordynatorem obchodów 750 – lecia Grodkowa, panią Dorotą Zawadzką, nauczycielami oraz uczniami z klas VII i III oddziałów gimnazjalnych wystąpili uczennice i uczniowie klas II a i II b.

Obejrzeliśmy dziewięć  różnych pod względem tematyki, sposobu prezentowania i rozwiązania wybranego wcześniej zadania. Występy poszczególnych grup były oceniane przez niezależną komisję i nagradzane zasłużonymi brawami. Najbardziej podobały się projekty: „Miłość i szacunek – kolejność więzi”, „W baśniowym świecie Braci Grimm i Czerwonego Kapturka”, „Grunwald – chwała polskiego oręża w pamięci potomnych”. Pozostałe prezentacje: „Mój region w obiektywie”, „Idole naszych dziadków” , „I Bóg stworzył niebo i ziemię”, „Jak siła tarcia wpływa na nasze życie?” , „Internet – zbawienie czy przekleństwo?” oraz „Czy zgadzam się z teorią: Sport to zdrowie?”  również podobały się oglądającym i wzbudziły wiele pozytywnych emocji. Wszyscy uczniowie prezentujący swoje prace, otrzymali pamiątkowe długopisy (sponsor UMiG Grodków), znaczki (14 Drużyna Harcerska „Zadyma”)  i słodycze.

           Gratulujemy młodzieży ładnych i przemyślanych wystąpień, trafnych wyborów, ciekawych, czasami zaskakujących rozwiązań.  Nauczycielom-opiekunom dziękujemy za przygotowanie uczniów, poświęcony im czas i wsparcie.

          Wielką niespodziankę zrobili  nam zaproszeni goście – uczniowie klas VII. Pod opieką pani Barbary Sikory-Pondo siódmoklasiści przygotowali i zaprezentowali niezwykły montaż słowno-muzyczny związany z majowymi świętami. Wystąpienie młodzieży nie tylko urozmaiciło nasz Festiwal, ale podniosło też jego rangę. Dziękujemy.

        30 kwietnia 2018 roku był w naszej szkole dniem wyjątkowym. Sukces Festiwalu Projektów Edukacyjnych jest sukcesem i młodzieży, i wszystkich nauczycieli oraz pracowników szkoły zaangażowanych w  jego przygotowanie.