Gmina Grodków planuje pozyskać dofinansowanie na ochronę powietrza. Skorzystać mogą mieszkańcy

0
fot. archiwum

Samorządy mogą składać wnioski o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego do projektów określonych dla działania 5.5 Ochrona powietrza. Chodzi o wymianę starych pieców na źródła bardziej ekologiczne lub likwidację „kopciuchów” w celu przyłączenia się do sieci ciepłowniczej. Władze Grodkowa zamierzają aplikować o środki na ten cel, jednak najpierw mieszkańcy muszą wyrazić zainteresowanie programem. Do 15 listopada, w Urzędzie Miejskim w Grodkowie można składać deklaracje, które mają charakter sondażowy. W ten sposób gmina pozna skalę zapotrzebowania na wymianę pieców wśród mieszkańców. Poniżej publikujemy pełną treść ogłoszenia grodkowskiego magistratu.


Szanowni Mieszkańcy

Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów określonych dla działania 5.5  Ochrona powietrza związanych z:
1. wymianą indywidualnych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (w przypadku budynków jednorodzinnych) oraz we wspólnotach mieszkaniowych (w przypadku budynków wielorodzinnych) na źródła ciepła bardziej ekologiczne.
2. likwidacją indywidualnych źródeł ciepła w celu przyłączenia do sieci ciepłowniczych lub sieci gazowych.

Wniosek o dofinansowanie złoży Gmina Grodków. Zapraszam zatem zainteresowanych mieszkańców miasta i gminy Grodków do wypełnienia deklaracji dotyczącej chęci uczestnictwa w programie poprawy jakości powietrza.

Deklaracja ma charakter sondażowy. Nie jest wnioskiem o dofinansowanie, ma na celu określenie skali zapotrzebowania na wymianę pieców wśród mieszkańców miasta i gminy Grodków. Program realizowany będzie pod warunkiem uzyskania zewnętrznych środków dofinansowania  dla  Gminy Grodków.

DEKLARACJE OD MIESZKAŃCÓW PRZYJMOWANE BĘDĄ DO DNIA 15 listopada 2018r. w Urzędzie Miejskim w Grodkowie, w Biurze Obsługi Klienta, ul. Warszawska 29, parter, pok. 10.

Bliższe informacje uzyskać można bezpośrednio w Wydziale Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej tel. 77 4040318, 77 4040311.

Można uzyskać dofinansowanie do 67% kosztów realizacji inwestycji. Do wniosku zgłosić można zadanie planowane do realizacji w latach 2019-2020.

Należy pamiętać, że złożenie deklaracji  nie jest jednoznaczne z udziałem w projekcie i przyznaniem dotacji ! Warunkiem realizacji projektu będzie otrzymanie przez Gminę Grodków dotacji ze środków Unii Europejskiej.

Deklaracje złożone po terminie, niekompletne i niezgodne z zasadami programu nie będą rozpatrywane.

Z uwagi na konkursowy charakter naboru wniosków złożone deklaracje będą weryfikowane pod względem możliwości uczestnictwa w projekcie, ze względu na konieczność  spełnienia kryteriów udziału w konkursie.

Wzór deklaracji do pobrania dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Grodkowie.