Mieszkańcy Gminy Grodków wybiorą sołtysów i rady sołeckie

0

11. lutego br., rozpoczną się Ogólne Zebrania Mieszkańców i Zebrania Wiejskie w Gminie Grodków. Odbywają się one na mocy Zarządzenia Burmistrza Grodkowa. W trakcie zebrań mieszkańcy wybiorą członków Zarządu Osiedla i Przewodniczącego Osiedla oraz członków Rad Sołeckich i Sołtysów na terenie Gminy Grodków.


W poniedziałek (11.02) odbędą się pierwsze zebrania – o godz. 18:00 – w miejscowościach: Bąków (w budynku oddziału przedszkolnego), Młodoszowice (w świetlicy wiejskiej) oraz Kolnica (w świetlicy wiejskiej). Dzień później, tj. we wtorek (12.02) o godz. 18:00 przyjdzie pora na spotkania w: Wierzbniku (w świetlicy wiejskiej), Przylesiu Dolnym (w świetlicy wiejskiej) oraz Polanie (w salce w Pałacyku).

W środę (13 lutego) o godz. 18:00 zebrania odbędę się w: Osieku Grodkowskim (w świetlicy wiejskiej), Głębocku (w świetlicy wiejskiej) oraz Żelaznej (w świetlicy wiejskiej). Dzień później o godzinie 18:00 swoich przedstawicieli wybiorą mieszkańcy: Lipowej (świetlica wiejska), Goli Grodkowskiej (świetlica wiejska) oraz Tarnowa Grodkowskiego (świetlica wiejska). W piątek (15 lutego) o godz. 18:00 zebrania odbędą się w: Nowej Wsi Małej (świetlica wiejska), Kopicach (świetlica wiejska), Więcmierzycach (świetlica wiejska).

W poniedziałek (18.02) spotkania odbędą się o godz. 18:00 w: Zielonkowicach (w Altance), Gnojnej (w świetlicy wiejskiej) i Jeszkotlach (w świetlicy wiejskiej). Dzień później, tj. we wtorek (19.02) o godz. 18:00, przyjdzie pora na: Gałązczyce (Niepubliczna Szkoła Podstawowa), Mikołajową (świetlica wiejska) oraz Wierzbną (świetlica wiejska). W czwartek (21.02) o godz. 18:00 zagłosują mieszkańcy: Wójtowic (Stadion), Jędrzejowa (świetlica wiejska), Starowic Dolnych (świetlica wiejska) i Żarowa (w Żarowie zebranie odbędzie się o g. 17:00 – Plac zabaw). W piątek (22.02) zebrania odbędą się w: Gierowie (kaplica kościelna), Strzegowie (świetlica wiejska), Kobieli (świetlica wiejska) i o godz. 17:00 w Wojnowiczkach (świetlica wiejska).

W poniedziałek (25.02) o godz. 18:00 zebrania zaplanowano w miejscowościach: Wojsław (świetlica wiejska), Lubcz (świetlica wiejska) i Sulisław (sala biblioteczna). Ostatnie zebrania odbędą się we wtorek (26.02) o godz. 18:00 w: Rogowie (świetlica wiejska), Bogdanowie (wiata placu zabaw), Jaszowie (wiata placu zabaw) oraz o godz. 17:00 wyboru dokonają mieszkańcy Osiedla Półwiosek (Sala Konferencyjna UM Grodków).

W porządku obrad wszystkich zebrań znalazły się m.in. takie punkty jak: złożenie sprawozdania z działalności Sołtysa/Przewodniczącego Osiedla oraz Zarządu Osiedla/Rady Sołeckiej, powołanie komisji skrutacyjnej, zgłoszenie kandydatów na Sołtysów i Przewodniczącego Osiedla, a także członków do Rad Sołeckich/Zarządu Osiedla, przeprowadzenie głosowania, ogłoszenie ich wyników, a także wolne wnioski i zapytania. Szczegóły znaleźć można na stronie www.grodkow.pl.