Maturzyści z Grodkowa zatańczyli poloneza w rynku

1

Wszystkie szkoły ponadgimnazjalne z powiatu brzeskiego mają już za sobą bale studniówkowe. Do pierwszego egzaminu maturalnego zostało już nieco ponad 80 dni, to uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Grodkowie oraz Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego postanowili wspólnie jeszcze raz zatańczyć poloneza, pokazowy taniec odbył się na grodkowskim Rynku po godzinie 13.


Wspólnego poloneza co roku tańczą maturzyści w Brzegu. My postanowiliśmy w tym roku zorganizować taniec z naszymi grodkowskimi maturzystami. Połączyliśmy wspólnie siły my jako Liceum Ogólnokształcące oraz młodzież z Centrum Kształcenia Praktycznego, razem odtańczyliśmy symbolicznego poloneza – wyjaśnia o całej inicjatywie Monika Musiał-Biernat, dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Grodkowie.

Na grodkowskim rynku poloneza zatańczyło około pięćdziesięciu maturzystów z grodkowskich szkół ponadgimnazjalnych – Liceum Ogólnokształcącego oraz ZS CKP w Grodkowie.

Główna praca związana z tańcem została już przygotowana na sali balowej, natomiast w rynku taniec trwał przez krótką chwilę. Przed tańcem w rynku uczniowie odbyli jedynie jedną próbę, gdyż wszyscy już znają poloneza – dodaje Łukasz Sawka, nauczyciel wychowania fizycznego Liceum Ogólnokształcącego w Grodkowie.

Największe trudności jakie czekały uczniów to podłoże, które różni się od tego na sali balowej. Kostka brukowa mieszcząca się pod miejskim ratuszem była śliska, panujący również mróz nie przeszkodził jednak w wykonaniu pokazowego tańca, który mogli zobaczyć mieszkańcy Grodkowa.