Lewin Brzeski miastem, w którym warto mieszkać

0

Polski Instytut Ekonomiczny opublikował listę miast z liczbą mieszkańców do 20 tysięcy, w które otrzymały miano „miast dobrego życia”. W sumie wyróżniono tylko ponad 60 miejscowości z całej Polski, w tym jedynie 3 miasta z Opolszczyzny, które zdaniem autorów rankingu są, m.in. przyjazne mieszkańcom i mają dobre perspektywy na rozwój. Miano to otrzymał Lewin Brzeski.

Z dumą informujemy, iż Polski Instytut Ekonomiczny, zbadawszy ponad 200 małych miast w Polsce z liczba mieszkańców do 20 tysięcy, wskazał 63 tzw. miasta dobrego życia, tj. przyjazne dla mieszkańców, zapewniające im dobre warunki życia, będące w dobrej sytuacji finansowej i mające przed sobą dobre perspektywy. Lewin Brzeski znalazł się wśród tych „szczęśliwców”, jako jedno z trzech miast województwa opolskiego, obok Głuchołaz i Otmuchowa. – czytamy w komunikacie Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim, który opublikowano na stronie internetowej www.lewin-brzeski.pl.

Analizie poddano 48 czynników, podzielonych na 7 kategorii, w tym społecznych, ekonomicznych czy prawnych, m.in. poziom bezpieczeństwa w mieście, stan środowiska naturalnego w mieście, poziom współpracy władz miasta z biznesem i dostępność terenów inwestycyjnych.

Polski Instytut Ekonomiczny wskazał także konkretne cechy miast dobrego życia. Są nimi m.in. dobra sytuacja finansowa i zapewnienie mieszkańcom atrakcyjnych warunków życia. Miasto dobrego życia to także m.in. miasto zadbane i ładne; miasto otwarte dla wszystkich; miasto atrakcyjne dla turystów; miasto przyjazne dla biznesu oraz miasto z silną pozycją w regionie.

Autorzy rankingu brali pod uwagę także takie kwestie jak, m.in. to czy dane miasto charakteryzuje się wysoką przedsiębiorczością, tzn., czy ma najwyższy wskaźnik udziału osób prowadzących działalność na 1000 mieszkańców w wieku produkcyjnym oraz najwyższy średni wskaźnik udziału firm kreatywnych w liczbie nowo zarejestrowanych. Brano pod uwagę również sytuacją na rynku pracy, sytuacją mieszkaniową; kwestie związane z edukacją i kulturą; poziom ochrony środowiska.

Zdaniem Polskiego Instytutu Ekonomicznego, rozwój wyróżnionych miast będzie w przyszłości wynikał przede wszystkim z przedsiębiorczości mieszkańców, ale może mu sprzyjać również wzrost nakładów inwestycyjnych w sektorze publicznym. Spodziewać się można także dalszej poprawy jakości życia w mieście, która zahamuje odpływ i sprzyjać będzie napływowi mieszkańców.

Zgodnie z dogłębną analizą, Lewin Brzeski spełnił stawiane wymagania i bardzo dobrze wypadł w rankingu, a co za tym idzie – znalazł się w prestiżowym gronie wyróżnionych.