Wakacje z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Lubszy

0

W okresie wakacji już od kilkunastu lat Gminny Ośrodek Kultury w Lubszy realizuje program organizacji czasu wolnego dla dzieci i młodzieży pn. ,,Wakacje”.Dużym zainteresowaniem cieszą się różnorodne zajęcia plastyczne, rekreacyjne i techniczne prowadzone przez opiekunów świetlic i bibliotek oraz kolejna edycja warsztatów ekologicznych współfinansowanych przez ZGO w Gać o tematyce „Ekologiczny pojemnik na odpady”. Nie brakuje również aktywności sportowej, a dzieci bardzo chętnie uczestniczą w grach terenowych oraz zabawach na boisku.

W dniu 15 lipca o godzinie 11.00 wychowankowie świetlic wiejskich gminy Lubsza przybyli rowerami na parking leśny położony przy drodze pomiędzy miejscowością Lubsza a Lubicz, aby wziąć udział w rajdzie rowerowym. Spotkanie w lesie dało możliwość aktywnej rekreacji, rozwinęło umiejętności sportowe i podniosło kondycję fizyczną dzieci. Dodatkowym atutem było poznanie leśnej flory oraz sprzętu używanego przez leśników podczas wykonywania swoich obowiązków. O sprzęcie i przyrodzie naszych lasów opowiedział dzieciom Pan Piotr Tymków pracownik Lasów Państwowych – Nadleśnictwa Brzeg.

Zaprosił wszystkich uczestników rajdu na edukacyjną pieszą wycieczkę po okolicznym lesie, która zakończyła się wspólną zabawą w leśne kalambury, prowadzoną przez pracowników GOK w Lubszy. Na zakończenie spotkania uczestnicy rajdu posilili się na łonie natury i otrzymali wafelki na drogę powrotną. W tegorocznym rajdzie rowerowym wzięło udział 50 wychowanków ze świetlicy w Lubszy, Dobrzyniu, Błotach i Szydłowicach.

Gminny Ośrodek Kultury w Lubszy dziękuje Panu Bartłomiejowi Kastelik – Nadleśniczemu Nadleśnictwa w Brzegu oraz Panu Piotrowi Tymków – Podleśniczemu Leśnictwa Lubsza za pomoc w organizacji rajdu rowerowego dla dzieci z gminy Lubsza. GOK w Lubszy zaprasza dzieci i młodzież do udziału w zajęciach świetlicowych i bibliotecznych w naszych placówkach. W planie programu ,,Wakacje 2021” w kolejnych tygodniach znajdą się rajdy rowerowe, warsztaty: kulinarne, porcelanowe, ekologiczne, zajęcia z Legorobotyki, retrogames, Międzyświetlicowy Turniej o Puchar Wójta Gminy Lubsza oraz kreatywne zajęcia w bibliotekach.