Pożegnanie Witolda Lipki

1
Witek Lipka podczas realizacji projektu Integracyjny plac zabaw w Jankowicach Wielkich - sadzenie drzewek wokół powstającego placu

We wtorek (12.01.2021) pożegnaliśmy naszego kolegę WITKA LIPKĘ, który odszedł od nas niespodziewanie 4 stycznia br. Wiadomość o Jego śmierci bardzo głęboko poruszyła nie tylko Rodzinę, bliskich i mieszkańców naszej miejscowości, ale również szerokie grono osób spoza Jankowic Wielkich, z którymi pracował zawodowo, działał społecznie, przyjaźnił się i tych wszystkich, którzy mieli okazję spotkać Go na swojej życiowej drodze.

Żegnaj Przyjacielu!

„Człowiek jest wielki nie przez to, kim jest,
nie przez to, co ma,
lecz przez to, czym dzieli się z innymi”
Jan Paweł II

Swoje życie zawodowe związał ze szkolnictwem i pracą z młodzieżą, bowiem sprawy młodych ludzi od zawsze leżały mu na sercu. Był bardzo lubianym i oddanym swojej pracy nauczycielem i pedagogiem, rzecznikiem praw ucznia, przyjacielem młodzieży – jak oni sami o Nim mówili. Pracował w kilku placówkach oświatowych nie tylko jako nauczyciel, pedagog, ale dzięki ogromnej wiedzy jaką posiadał powierzano mu również funkcje dyrektorskie.

Witek w swoim życiu nie ograniczał się tylko do pracy zawodowej, ale był też wielkim społecznikiem. Chętnie uczestniczył w życiu społecznym swojej wsi, z którą związany był od dziecka. Problemy jej mieszkańców nie były mu obce, więc wspólnie z innymi społecznikami chciał je rozwiązywać i dbać o to, żeby wieś się rozwijała, a jej mieszkańcom żyło się lepiej. Dlatego, kiedy przed 18 laty zakładaliśmy Stowarzyszenie Rozwoju Jankowic Wielkich JANKO, był w grupie jego założycieli, został przedstawicielem Zarządu, pełniąc funkcję Sekretarza. Nie tylko brał czynny udział w licznie realizowanych przez nie różnych przedsięwzięciach, ale często je współtworzył. Działał w Radzie Parafialnej i Sołeckiej. Cieszył się dużym zaufaniem wśród mieszkańców, dlatego był Radnym Gminnym w Olszance, kierując Komisją Edukacji. Jego działalność społeczna nie ograniczała się tylko do swojej wioski, ale miała znacznie szerszy zasięg. Był członkiem LGD, Stowarzyszenia Brzesko-Oławska Wieś Historyczna, gdzie, m.in. uczestniczył w pracach Komisji Decyzyjnej, będąc jej Przewodniczącym, a także innych działaniach na rzecz naszego i innych sołectw. Również w swojej pracy zawodowej prowadził szeroką działalność społeczną.

Witek był bardzo dobrym, przyjaznym, chętnym do pomocy i otwartym na problemy ludzkie, Człowiekiem. I takim pozostanie w naszej pamięci. Jego odejście to wielka strata dla wszystkich, którzy mieli przyjemność z Nim obcować.

Żegnaj drogi Kolego i Przyjacielu

Będzie nam Ciebie bardzo brakowało. Twojego spokoju, rozwagi, ciepła, życzliwości, dobrego słowa i porady. Odszedłeś tak szybko, za szybko!, ale zawsze będziesz żył w naszych sercach.

Łączymy się w bólu z Rodziną
i bliskimi.

Twoi przyjaciele ze Stowarzyszenia Rozwoju Jankowic Wielkich JANKO

Autor tekstu:
Teresa Kawecka
Przewodnicząca Stowarzyszenia Rozwoju Jankowic Wielkich JANKO