W Skarbimierzu-Osiedle powstał posterunek policji

0

Od dzisiaj (27.09) w gminie Skarbimierz ma być bezpieczniej. W miejscowości otwarto posterunek policji, w którym służbę pełnić będzie pięciu funkcjonariuszy. Mundurowi oprócz trzech pomieszczeń biurowych i socjalnych otrzymali do dyspozycji dwa nowe radiowozy. Do służby przydzielono policjantów z brzeskiej komendy, ale niektórzy z nich już wcześniej wykonywali swoje zadania na terenie Skarbimierza.


– To szczególny dzień dla mieszkańców powiatu brzeskiego, ale przede wszystkim mieszkańców gminy Skarbimierz. Utworzenie tego posterunku jest podsumowaniem działalności Policji, ukierunkowanej na otwarcie się dla społeczeństwa. Taka filozofia towarzyszy nam przynajmniej od 4 lat, aby Policja była otwarta, przyjazna i dostępna dla mieszkańców. Chciałbym podziękować panu wójtowi Gminy Skarbimierz, który przeznaczył ponad 100 tys. złotych na dostosowanie pomieszczeń i wyposażenie posterunku – mówił podczas uroczystego otwarcia Komendant Wojewódzki Policji w Opolu nadinsp. Jarosław Kaleta.

– Posterunek Policji w Skarbimierzu-Osiedle będzie otwarty codziennie. Docelowo służbę będzie tu pełniło 5 policjantów, którzy będą prowadzili działania na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców. W zależności od potrzeb funkcjonariusze będą wspomagani przez policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Brzegu – wyjaśnia Komendant Powiatowy Policji w Brzegu insp. Mariusz Stelnicki.

Posterunek przy ul. Topolowej  będzie funkcjonował w trybie dziennym, a więc bez nocnych dyżurów. Funkcjonariusze przydzieleni do tej jednostki są policjantami z brzeskiej komendy. Niektórzy z nich na co dzień pełnili służbę na terenie gminy Skarbimierz. Jak zapewnia komendant Mariusz Stelnicki – przeniesienie pięciu policjantów z Brzegu do Skarbimierza-Osiedle nie zmniejszy bezpieczeństwa w mieście i nie wpłynie na pogorszenie sytuacji kadrowej KPP w Brzegu.

Dodajmy, że struktura organizacyjno-etatowa posterunku będzie składała się z kierownika, asystenta, st. dzielnicowego, dzielnicowego i policjanta. Klucze do nowo otwartej jednostki oraz radiowozów przekazali Wicewojewoda Opolski Violetta Porowska, Z-ca Dyrektora Biura Logistyki Komendy Głównej Policji mł. insp. Katarzyna Anioł-Olejnik, Komendant Wojewódzki Policji w Opolu nadinsp. Jarosław Kaleta oraz Wójt Gminy Skarbimierz Andrzej Pulit.