Filia GBP Skarbimierz w Żłobiźnie otwarta po remoncie

0

We wtorek (23.06.2020) w Żłobiźnie odbyła się uroczystość otwarcia filii bibliotecznej będącej jednocześnie główną siedzibą Gminnej Biblioteki Publicznej w Skarbimierzu. Na potrzeby instytucji wyremontowano pomieszczenia po byłym Zespole Szkół Rolniczych w Żłobiźnie.


Dla przypomnienia, budynek po byłej szkole rolniczej w Żłobiźnie, częściowo został przekazany na potrzeby działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Skarbimierzu, która oprócz działań na rzecz czytelnictwa, pełni także funkcję ośrodka kultury w Gminie Skarbimierz. W poprzednich latach wyremontowana została hala sportowa dawnego „rolnika”, którą zamieniono w wielofunkcyjną salę widowiskowo-sportową. Teraz przyszła pora na gruntowny remont pozostałej części budynku.

Prace zrealizowano w ramach zadania „Utworzenie filii bibliotecznej Gminnej Biblioteki Publicznej w Skarbimierzu w m. Żłobizna – modernizacja części pomieszczeń po byłej szkole rolniczej” finansowanego z działania Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek w latach 2016-2020 oraz dotacjom z Gminy Skarbimierz. Oprócz remontu pomieszczeń biurowych, czy sal zajęciowych w obiekcie utworzono także piątą w Gminie Skarbimierz filię biblioteczną GBP.

W uroczystości otwarcia obiektu, która odbyła się we wtorek (23.06) udział wzięli: Wójt Gminy Skarbimierz Andrzej Pulit, przedstawiciele Urzędu Gminy, Starosta Powiatu Brzeskiego Jacek Monkiewicz, reprezentująca Marszałka Województwa Opolskiego Monika Jurek, radna Gminy Skarbimierz i sołtys Żłobizny Joanna Janocha, przedstawiciele Instytutu Książki w Krakowie, przedstawiciele Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej z Opola, dyrektorzy brzeskich instytucji kultury, ksiądz dziekan Stanisław Grzechynka oraz pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Skarbimierzu.

Po symbolicznym przecięciu wstęgi, dyrektor GBP Skarbimierz Andrzej Sowa, podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do remontu obiektu i powstania prawdziwego miejsca kultury. Podkreślił także, że nowe pomieszczenia służyć będą mieszkańcom Gminy, a także sprzyjać będą rozwojowi działalności kulturalnej – w tym edukacji artystycznej GBP Skarbimierz, z której korzystać będą mogły setki dzieci, młodzieży i dorosłych. Nowy obiekt to także w pełni funkcjonalna i nowoczesna biblioteka, która z pewnością przełoży się na rozwój czytelnictwa wśród mieszkańców Gminy.

Dyrektor GBP Skarbimierz przekazał także podziękowania za pomoc w realizacji zadania Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Dyrektorowi Instytutowi Książki w Krakowie oraz Wójtowi Gminy Skarbimierz za sfinansowanie zadania, wykonawcy prac budowlanych Adamowi Ciepichałowi oraz wszystkim tym, którzy wspierali to dzieło, zwłaszcza Zastępcy Wójta Gminy Skarbimierz Leszkowi Dybie. Dyrektor Andrzej Sowa podziękował także pracownikom GBP za zaangażowanie i pracę przy przygotowaniach do otwarcia obiektu.

Już pierwszego dnia, tuż po otwarciu, nową bibliotekę odwiedziło wiele osób. Bibliotekarka Małgorzata Dziura, z zachowaniem wszelkich zaleceń sanitarnych, przyjęła wszystkich czytelników z wielką radością, prezentując nową czytelnię.

Filia biblioteczna w Żłobiźnie będzie czynna od poniedziałku do czwartku od 11.00 do 18.00 a w piątki od 11.00 do 16.00. Po zakończeniu epidemii bibliotekarka będzie także odwiedzać chorych w domu. GBP ma w planach także realizację spotkań autorskich i – w miarę możliwości – akcji plenerowych, takich jak np. letnia biblioteka, a także zajęć artystycznych dla dzieci i dorosłych.