10 października – Pierwszy Dzień Gier Planszowych, ale nie tylko

0
Foto archiwum Festiwal Gier Planszowych w Brzegu 2020r.

Dzisiejszy dzień jest bardzo obfity w święta. Każdemu z nich przyświeca jakaś ważna idea, ale jedno z nich jest najbardziej szczególne, bo obchodzimy je po raz pierwszy. Mowa o Dniu Gier Planszowych.


Choć święto planszówek obchodzimy na całym świecie z końcem kwietnia, powstała inicjatywa ustanowienia naszego rodzimego Dnia Gier Planszowych. Dziś odbywa się jego pierwsza edycja, której nadano hasło „Cała Polska gra w planszówki”.
Inicjatorem powstania Dnia Gier Planszowych byli wydawcy, sklepy i autorzy blogów poświęconych planszówkom. Celem był tzw. „wielki planszówkowy coming out!”, jak określili to organizatorzy, czyli pokazanie światu ich pasji i zachęcenie do tego wszystkich miłośników gier planszowych.
Na Facebooku można znaleźć oficjalny fanpage Dnia Gier Planszowych, gdzie zamieszczane są związane z nim wydarzenia. Dlatego aby być na bieżąco, warto go obserwować. Link do strony: https://www.facebook.com/dziengierplanszowych. A żeby odpowiednio uczcić dzisiejsze święto, najlepiej sięgnąć po ulubioną planszówkę. Miłej zabawy!

Światowy i Europejski Dzień Przeciw Karze Śmierci

Święto zostało ustanowione w 2003 roku przez Światową Koalicję Organizacji Pozarządowych. Inicjatywę poparła Rada Europy, a także Unia Europejska, która sprzeciwia się stosowaniu kary śmierci bez względu na okoliczności. Wyrażenie tego sprzeciwu jest właśnie nadrzędnym celem dzisiejszego święta.
Dlaczego kara śmierci uznawana jest za złe rozwiązanie? Amnesty International wskazuje kilka powodów. Przede wszystkim stoi ona w sprzeczności z prawami człowieka, a konkretnie z prawem do życia, może być też narzędziem stosowanym do walki politycznej lub dyskryminacji. Kara śmierci jest również nieodwracalna, a nie brakuje przypadków osób niesłusznie skazanych. Przykładem może być często ostatnio poruszana w mediach sprawa Tomasza Komendy, który po 18 latach spędzonych w więzieniu został oczyszczony z zarzutu gwałtu i morderstwa. Natomiast Amnesty International podaje, że „od 1973 roku aż 150 amerykańskich więźniów zesłanych do celi śmierci zostało później oczyszczonych z zarzutów. Możliwość niesłusznego skazania jest szczególnie prawdopodobna w krajach, w których wadliwy jest system sprawiedliwości.


Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego

W 1992 roku Światowa Federacja Zdrowia Psychicznego podjęła decyzję o ustanowieniu Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego. Celem było zwrócenie uwagi na konieczność dbania o zdrowie psychiczne oraz ulepszania jakości opieki medycznej nad osobami, które cierpią na różnego rodzaju zaburzenia.
Co roku obchody tego święta mają jakiś temat. W 2002 roku były to np. „Skutki traumy i przemocy u dzieci i młodzieży”, 5 lat później „Zdrowie psychiczne w zmieniającym się świecie: wpływ kultury i różnorodności”, a w ubiegłym roku „Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie samobójstwom”. Tegorocznym obchodom przyświeca natomiast hasło „Krok w kierunku zdrowia psychicznego: zwiększone inwestycje w zdrowie psychiczne”. Powodem, dla którego wybrano właśnie ten temat, jest pandemia COVID-19, która odcisnęła piętno na psychice wielu ludzi. A pogłębiające się problemy psychiczne w społeczeństwie wymagają zwiększonych inwestycji, by pomóc ten wzrost zahamować.

Światowy Dzień Opieki Paliatywnej i Hospicjów

Aby zwrócić uwagę na znaczenie opieki paliatywno-hospicyjnej oraz jej jakość, postanowiono o ustanowieniu kolejnego z dzisiejszych świąt. Odbywa się ono w drugą sobotę października każdego roku, a dodatkowo co dwa lata organizowane są tzw. Głosy dla Hospicjów, czyli specjalne koncerty odbywające się tego dnia na całym świecie.
Organizatorem Światowego Dnia Opieki Paliatywnej i Hospicjów jest międzynarodowa organizacja pozarządowa Worldwide Hospice Palliative Care Alliance (WHPCA), której przyświecały trzy nadrzędne cele. Pierwszym jest podnoszenie świadomości społecznej oraz zrozumienie potrzeb osób żyjących z chorobą ograniczającą życie oraz ich bliskich. Kolejnym – dążenie do zwiększenia dostępności opieki paliatywno-hospicyjnej, m.in. poprzez głośne mówienie o jej problemach. Ostatni cel to zbiórka funduszy na wsparcie oraz rozwój hospicjów i opieki paliatywnej na całym świecie. Wszystko to pod hasłem „Opieka paliatywna: moja troska, mój komfort”.

Światowy Dzień Drzewa

Wielka, międzynarodowa akcja sadzenia drzew – tak w skrócie można opisać ostatnie z obchodzonych dziś świąt. Inicjatorem jego powstania był Julius Sterling Morton, sekretarz rolnictwa Stanów Zjednoczonych, gubernator stanu Nebraska, a także znawca i miłośnik przyrody, który w 1872 roku zwrócił się z apelem do wszystkich Amerykanów, by 10 kwietnia zasadzili drzewo. Efektem było ponad milion nasadzeń oraz powstanie dzisiejszego święta, które obchodzone było w drugą niedzielę kwietnia.
W Europie Światowy Dzień Drzewa pojawił się w 1951 roku za sprawą Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa, która postanowiła, że święto będzie obchodzone we wszystkich państwach członkowskich. W Polsce natomiast Dzień Drzew świętujemy od 2002 roku. Organizują go stowarzyszenia, szkoły i nadleśnictwa, a celem są nie tylko nowe nasadzenia, ale też edukacja ekologiczna.