4. czerwca. Dziś Międzynarodowy Dzień Dzieci Będących Ofiarami Agresji oraz Dzień Drukarza

0
Obraz ibrahim abed z Pixabay

Kartka z kalendarza – 4. czerwca – sprawdzamy dla Was co kryje w sobie kalendarz. Słońce wzeszło o godzinie 4:16, a zajdzie o 20:52. Imieniny obchodzą m.in.: Dacjan, Karol, Franciszek, Kwiryn i Saturnina. Dziś Dzień Drukarza i Międzynarodowy Dzień Dzieci Będących Ofiarami Agresji.

Dziś Dzień Drukarza

To jedno ze świąt „zawodowych”, które były szczególnie popularne w czasach PRL-u. Obok dnia kolejarza, górnika, zdecydowanie należało do jednych z ulubionych. W jego ideach było oddanie podziękowania wszystkim osobom pracującym w zakładach poligraficznych i drukarskich. Warto zdać sobie sprawę z tego, że zawód ten często był i jest niedoceniany. Jeśli znacie jakiegokolwiek drukarza – warto dziś złożyć mu życzenia.

Międzynarodowy Dzień Dzieci Będących Ofiarami Agresji

To święto, które obchodzone jest co roku, 4. czerwca i zostało ustanowione przez ONZ w 1982 roku. U podstaw tego dnia leżały losy dzieci i młodzieży żyjących w miejscach, w których prowadzone były działania wojenne. Z czasem okazało się niestety, że agresja dotyka najmłodszych właściwie na całym świecie. Wskazano zagrożenia, które prowadzą do agresji, której bezpośrednimi ofiarami są dzieci i młodzież. Zaliczono do nich m.in. przestępczość, uzależnienia, patologie. Zauważono także, że dzieci, które obserwują agresję (a nie są jej „odbiorcą”) często w dorosłym życiu także wykazują agresywne zachowania. Święto to ma piętnować wszelkie formy agresji, a także zachęcać ludzi, do podejmowania stosownych działań w sytuacjach, w których są świadkami albo nawet podejrzewają tego typu zachowania u innych. Ochrońmy dzieci przed agresją!