Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia w PSP1 

0

Uczniowie klas starszych wiedzą, że kto nie umie tabliczki mnożenia, ten ma problemy ze zrozumieniem matematyki. Tabliczkę mnożenia niektórzy znają na pamięć, inni pomagają sobie, licząc na palcach. Czy uczniowie klas starszych radzą sobie z tymi z pozoru łatwymi obliczeniami, pani Jolanta Kopij sprawdzała 27 września  na lekcjach matematyki za pomocą aplikacji KAHOOT.


Uczniowie, pracując w parach, musieli w swoim telefonie  zaznaczyć odpowiedzi na pojawiające się pytania. Liczyła się poprawność i szybkość. W każdej klasie wyłoniona mistrzowskie duety uczniów i nagrodzono ich drobnymi upominkami. Na długich przerwach tego dnia chętni uczniowie z klas czwartych, piątych i szóstych  mogli sprawdzić swoją znajomość z tabliczki mnożenia. W rolę egzaminatorów wcielili się uczniowie z klasy 8b ( Marcel M., Michał M., Bartosz W., Gabrysia K., Ania B., Oliwier U.).

4 października w budynku PSP1 przy ulicy B. Chrobrego odbył się konkurs skierowany do uczniów klas trzecich i czwartych ” Mistrz tabliczki mnożenia”. Nad prawidłowym przebiegiem zawodów czuwało jury w składzie : wicedyrektor PSP 1 pani Bożena Rogowska i pani Agnieszka Herman. Konkurs przygotowały i przeprowadziły nauczycielki matematyki: pani Małgorzata Tomczak i pani Jolanta Kopij., a o oprawę muzyczną zadbała pani Agnieszka Suska. Uczniowie na widowni, słuchając piosenki w wykonaniu Julii Owsiak i Grzegorz Mayera ( z klasy 7a), mieli za zadanie znaleźć w śpiewanych słowach zwroty i pojęcia matematyczne. Zadanie to okazało się bardzo łatwe , a uważne osoby z publiczności otrzymały nagrody. Po zaciętej rywalizacji do ścisłego finału dotarli: Filip Łoziński z 3b, Michał Kaźmierczak z 3a oraz Emilia Pawluk z 4a. Ostatecznie miano ” Mistrza tabliczki mnożenia w PSP 1 ” zdobyła Emilia Pawluk.

Wszystkim uczestnikom konkursowych zmagań gratulujemy odwagi i znajomości tabliczki mnożenia. Publiczności dziękujemy za zaangażowanie i kulturalne zachowanie! Warto zaznaczyć , że  nagrody przyznawane w ramach Dnia Tabliczki Mnozenia w PSP1  ufundowala rada Rodzicow  w PSP1 oraz Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki.

  Jolanta Kopij