Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka w Przedszkolu Publicznym nr 5

0

Jak powiedział ponad sto lat temu Janusz Korczak, wybitny polski lekarz i pedagog: „Nie ma dzieci-są ludzie”. Stwierdzenie to wyprzedzające znacznie epokę, w której przyszło mu żyć, jest niezwykle trafne i nadal  aktualne. Dziecko nie powinno być postrzegane jedynie przez pryzmat swojego młodego wieku i ograniczeń z nim związanych. Należy dostrzec w nim  piękno, autonomię i pozwolić mu współdecydować o własnym losie.


Współczesny świat docenił dzieci, dając im więcej swobody, otaczając je ochroną i przyznając prawa na które tak długo czekały. Dnia 20 listopada 1989 r z inicjatywy Zgromadzenia Ogólnego ONZ uchwalona została „Konwencja o prawach dziecka”. Ten ważny dokument, będący zbiorem podstawowych praw dzieci, raz na zawsze odmienił oblicze dzieciństwa nadając mu inny wymiar i sens. Dzieci stały się podmiotem praw i wolności im przynależnych. Dorośli natomiast zostali zobligowani do tego, aby stać na straży respektowania dziecięcych  przywilejów.

W tym roku obchodzimy trzydziestą rocznicę podpisana „Konwencji o prawach dziecka”, dlatego też postanowiliśmy w sposób szczególny uczcić ten wyjątkowy dzień w naszym przedszkolu. W rocznicę podpisania Konwencji- 20 listopada , dzieci z wszystkich grup ubrały się na niebiesko. Gest ten był wyrazem solidarności z rówieśnikami ze wszystkich krajów, również  tymi w których prawa dzieci nie są przestrzegane. Akcję GoBlue zainicjował UNICEF, który w bieżącym roku zachęca do wykorzystania w planowanych obchodach Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka koloru niebieskiego, aby połączyć wszystkich celebrujących ten dzień na świecie.

W swojej codziennej pracy staramy się przygotowywać dzieci do życia w społeczeństwie,  którego same są częścią. Dlatego dbamy, aby nasi wychowankowie mieli świadomość posiadania własnych praw i obowiązków.

Przygotowania do obchodów „Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka” rozpoczęliśmy już z początkiem tygodnia, wprowadzając dzieci  w tematykę z nim związaną. Na zajęciach dydaktycznych dzieci poznawały swoje prawa i obowiązki oraz dyskutowały na ich temat. Starsze grupy dowiedziały się również, na czy polega praca Rzecznika Praw Dziecka i czym jest telefon zaufania. W tygodniu poprzedzającym  święto, każda z grup przygotowała plakat obrazujący wybrane przez siebie prawo dziecka. Były to m.in. prawo do nauki, tożsamości, miłości, życia w rodzinie ,opieki medycznej oraz prawo do wychowania bez krzyku i przemocy. Wszystkie plakaty przyozdobiły ściany naszego przedszkola tworząc miłą przyjazną atmosferę. Nauczyliśmy się również piosenki związanej z dziecięcymi przywilejami „Dziećmi jesteśmy tylko raz”, która od razu podbiła nasze serca i szybko wpadła nam w ucho.

Dnia 20 listopada ,w naszym przedszkolu odbywał się również konkurs „Brzeg-moje miasto”, którego jesteśmy corocznymi organizatorami. Przybyłe dzieci odpowiadały na szereg pytań dotyczących swojego rodzinnego miasta oraz kraju ojczystego. Uczestnicy wykazali się wysokim poziomem wiedzy i wspaniałym przygotowaniem. W ostatniej części konkursu padło pytanie dodatkowe związane z tematyką dziecięcych praw. Dzieci z chęcią wymieniały kolejne znane im prawa i tworzyły własne np. do płakania, do jedzenia i picia, do pomyłek, do kochania.

Widać było, że temat praw  jest im bardzo bliski i budzi wiele pozytywnych emocji.

Po przeliczeniu punktacji i burzliwych obradach komisji wszyscy  uczestnicy zajęli zaszczytne pierwsze miejsce. W składzie tegorocznego  jury zasiedli p. Anna Baranowska ( przedstawiciel zarządu PTTK Oddział Ziemi Brzeskiej), p. Jacek Zajączkowski (manager sportu i turystyki w MOSiR Brzeg), p. Katarzyna Gajek-Opioła (przewodnicząca Rady Rodziców PP 5), p. Małgorzata Naumowicz (dyrektor Przedszkola Publicznego nr 5) oraz p. Iwona Iwanicka (wicedyrektor Przedszkola Publicznego nr 5). Konkurs poprowadziły nauczycielki z grup IV i V: p. Katarzyna Chojnacka i p. Monika Kużdżał.

Konkurs „Brzeg-moje miasto” był częścią zadania „Piękna nasza Polska cała” realizowanego przez PTTK Odział Ziemi Brzeskiej ze środków Gminy Brzeg.

Monika Kużdżał

„Dziecko powinno mieć prawo być tym, kim jest, bycia dzieckiem z prawem do dnia dzisiejszego – nie można go traktować jedynie z punktu widzenia przyszłości, w którą wejdzie” twierdził przyjaciel dzieci – Janusz Korczak.