Modernizacja pracowni handlowej w ZSZ nr 1 w Brzegu

0
fot. ZSZ nr 1

W ZSZ nr 1 w Brzegu otwarto w tym roku szkolnym 3 nowe pracownie: gastronomiczną , turystyczną i hotelarską. Szkoła podczas kwarantanny przygotowuje się do przyjęcia uczniów w nowym roku szkolnym.


W ubiegłym roku wprowadziliśmy innowację w zawodzie technik handlowiec – e commerce , czyli sprzedaż internetowa. Patrząc na obecny rynek sprzedaży, jest to najbardziej rozwijająca się branża. Idąc z postępem technicznym zmodernizowaliśmy pracownię handlową.

Uczniowie mają do dyspozycji 6 stanowisk, wyposażonych w laptopa, wagę, metkownicę i kasę fiskalną. Sprzęt będą wykorzystywali podczas zajęć, ucząc się sprzedaży towarów i usług drogą elektroniczną. Stanowiska dają też możliwość przeprowadzenia egzaminu zawodowego zgodnie z wytycznymi CKE. W zawodzie Technik Handlowiec uczniowie zdając dwie kwalifikacje: „Prowadzenie sprzedaży” oraz „Prowadzenie działalności handlowej” uzyskują tytuł technika.

Ponadto uczniowie zapoznają się z obsługą specjalistycznego oprogramowania komputerowego firmy Insert tj : Subjekt (handel i magazyn), Rachmistrz i Rewizor ( księgowość i finanse) ,Gratyfikant (kadry i płace) stosowanego m in. w jednostkach handlowych.
Od września uczniowie kierunku technik handlowiec będą prowadzili w pracowni swoją własna wirtualną firmę.

Opiekunem pracowni i nauczycielem przedmiotów zawodowych jest pani Wioletta Frankiewicz.