ZSB w Brzegu z tytułem „Szkoły w chmurze Microsoft”

0
Reklama
Materiał wyborczy KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA

Dyrektor ds. edukacji Microsoft Polska przekazał certyfikat i list gratulacyjny dla dyrekcji, grona pedagogicznego i uczniów Zespołu Szkół Budowlanych im. Księcia Jerzego II Piasta w Brzegu. Placówka została wyróżniona jako „Szkoła w chmurze Microsoft”.„Serdecznie gratulujemy w imieniu Microsoft otrzymania tytułu Szkoła w Chmurze Microsoft! Życzymy powodzenia w dalszej transformacji cyfrowej szkoły” – napisano w certyfikacie jakim może pochwalić się ZSB. Tablica zostanie powieszona na parterze budynku.

Reklama - ciąg dalszy wpisu poniżej
Materiał wyborczy KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA

Tytuł ten przyznawany jest placówkom, które przystąpiły do programu „Microsoft dla Edukacji” oraz zapewniają swoim uczniom możliwość nauki z wykorzystaniem nowych technologii informatycznych na miarę XXI wieku.

– Jesteśmy dumni z wyróżnienia. Staraliśmy się sprostać wyzwaniu jakim było wprowadzenie nauczania zdalnego. Uczniowie i nauczyciele korzystali z platformy Office 365, w tym aplikacji Teams – powiedziała Renata Jabłońska-Denes, dyrektor szkoły – Tytuł ten, to sukces całej społeczności szkolnej, dziękuję wszystkim za trud podjęcia procesu transformacji sposobu nauczania – dodaje.

Szkoła w Chmurze Microsoft, to:

Szkoła bazująca na technologii Microsoft np. Office 365, jednocześnie integrująca nowe modele uczenia się i nauczania, oraz sposoby komunikacji i współpracy pomiędzy nauczycielami, pracownikami, uczniami i rodzicami.

Szkoła, w której kadra pedagogiczna odgrywa kluczową rolę i jest gotowa na doskonalenie warsztatu pracy z wykorzystaniem nowych technologii, a także ucząca, jak z tej technologii korzystać w procesie zdobywania wiedzy i kompetencji przez uczniów.
Szkoła przygotowująca uczniów do aktywnego i mądrego wykorzystywania technologii na każdym etapie edukacji.

To także szkoła, która koresponduje ze zmianami ekonomicznymi i społecznymi, a przez to przygotowuje swoich uczniów do aktywnego podejmowania wyzwań edukacyjnych i zawodowych po opuszczeniu szkoły.

Dołączenie do ogólnopolskiej sieci Szkół w Chmurze Microsoft to prestiżowe wyróżnienie dla szkoły potwierdzone certyfikatem, a także zaproszenie do światowych programów, takich jak: Microsoft Innovative Expert Educator – globalnej sieci innowacyjnych nauczycieli i Showcase School, czyli globalnej sieci innowacyjnych szkół.

Więcej informacji na stronie: https://aka.ms/MicrosoftACE.

Reklama
Materiał wyborczy KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA
Materiał wyborczy KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA
Materiał wyborczy KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA