Innowacja „Kodowanie na dywanie” w PP nr 7

0

W Przedszkolu Publicznym Nr 7 Integracyjnym od września 2020 r. realizowana jest innowacja pedagogiczna ,,Kodowanie na dywanie”. Innowacja ma charakter programowo metodyczny, co oznacza, że wprowadza nowe elementy i nowe sposoby uczenia się i zabawy do programu wychowania przedszkolnego w placówce.

Mają one wychodzić naprzeciw potrzebom dzieci spragnionych odkrywania, zmieniania i budowania. Kodowanie na dywanie to nic innego jak ciekawe zajęcia, to rozwiązywanie zagadek i problemów w kreatywny sposób. Nasza innowacja jest początkiem nauki programowania, dzięki której dzieci mogą kształcić wiele potrzebnych i przydatnych umiejętności analitycznych sprzyjających rozwojowi intelektualnemu, rozwijać logiczne myślenie, uczyć się współpracy w grupie- rozwijać kompetencje społeczne. Ze względu na łatwość osiągania w tej dziedzinie sukcesu- pozwala zwiększać poczucie własnej wartości.

Podstawowym celem innowacyjnego działania będzie przygotowanie dzieci do życia w społeczeństwie informacyjnym, przekazanie podstaw programowania poprzez doświadczanie i zabawę. Nacisk położony zostanie na rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, intuicji, wyobraźni, rozumowania i wnioskowania.

Będzie to nie tylko nauka prawidłowego tworzenia kodu, ale także okazja do doświadczania, poszukiwania i odważnego patrzenia na świat. Innowacja ma polegać na połączeniu zabawy ze zdobywaniem umiejętności programistycznych.