Warsztaty dla uczniów ZSB w Brzegu

0
Reklama

Grupa uczniów uczących się w zawodzie technik budownictwa, 21 września uczestniczyła w warsztatach laboratoryjnych Politechniki Opolskiej na Wydziale Budownictwa i Architektury.

Naukowcy uczelni przygotowali mnóstwo ciekawych wykładów, ćwiczeń m.in. „Zmierz się z miarami” – nowoczesne techniki pomiarowe w budownictwie. Metody geodezyjne, techniki sanitarne, metody pomiaru drgań budynków oraz gruntu, a także urządzenia za pomocą których można zmierzyć drganie. To temat pierwszy spotkania, na którym młodzież mogła mierzyć, analizować wyniki pomiarów drgań oraz sprawdzić czy nie przekraczają dopuszczalnego poziomu.

Kolejne warsztaty to kruszywa (Laboratorium Kruszyw) wykorzystywane w budownictwie. Uczniowie próbowali podzielić kruszywa ze względu na ich rozmiar, kształt, gęstość. Przy tym dowiedzieli się jakie znaczenie ma wielkość i kształt kruszyw.

Nie zabrakło konkursów i oczywiście nagród, które trafiły do naszych przyszłych „budowlańców”.
Wyjazd na Politechnikę Opolską to ciekawa alternatywa do codziennych zajęć, to poszerzanie wiedzy i możliwość rozwoju. Wyjazd zorganizowała dr. inż. Joanna Zator – Skórska.
Dziękujemy Politechnice Opolskiej za poświęcony czas i ciekawe spotkanie warsztatowe. 


Monika Wojciechowska

Reklama
Materiał wyborczy KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA