List intencyjny o współpracy 13. Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej z ZSB w Brzegu

0
fot. ZSB
Reklama

27 lutego 2023 r. ppłk Wojciech Świercz, dowódca 171 Batalionu Lekkiej Piechoty w Brzegu w imieniu Dowódcy 13. Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej płk Tomasza Białasa oraz Renata Jabłońska-Denes, dyrektor ZSB w Brzegu podpisali list intencyjny.


13. Śląska Brygada Obrony Terytorialnej i Zespół Szkół Budowlanych podpisali list intencyjny określający długofalową współpracę związaną z funkcjonowaniem klas o profilu spedycyjnym i logistycznym z innowacją mundurową.

Podpisanie Listu Intencyjnego jest odpowiedzią na potrzeby wspólnego działania na rzecz obronności państwa i wychowania patriotycznego uczniów ze szczególnym uwzględnieniem umacniania etosu oraz kultywowania chlubnych tradycji Wojska Polskiego. 

Reklama - ciąg dalszy wpisu poniżej
Materiał wyborczy KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA

Szkoła i 13. ŚBOT planują organizowanie wspólnych przedsięwzięć patriotycznych i wzajemne uczestnictwo w ważnych wydarzeniach.  Odbędą się również spotkania młodzieży z delegatami Brygady, podczas których zostaną przedstawione założenia funkcjonowania Wojsk Obrony Terytorialnej. Obydwie strony będą prowadzić działania zmierzające do kształtowania świadomości historycznej, patriotycznej i proobronnej wśród młodzieży i w środowisku lokalnym.

To niezwykle ważny dzień dla wszystkich uczniów planujących karierę w strukturach Wojska Polskiego. Zachęcamy do podjęcia nauki w klasach mundurowych.

Monika Wojciechowska
Pedagog szkolny
Zespół Szkół Budowlanych im.Księcia Jerzego II Piasta w Brzegu

 

Reklama
Materiał wyborczy KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA