Jak przedszkolak rozumie świat?

0

W naszym przedszkolu bardzo dużo się dzieje, mamy mnóstwo zajęć, które wypełniają nam czas i rozwijają nasze zainteresowania. „ Jak przedszkolak rozumie świat” to ulubione spotkania grupy III z PP 10, na których samodzielnie podejmujemy działalność twórczą i badawczą, poznajemy świat przez swoje zmysły.


Panie tworzą nam tylko odpowiednie warunki, które sprzyjają naszej aktywności, dostarczają materiałów i stawiają pytania, czyli problemy badawcze, a my sami oczywiście. na miarę naszych możliwości, szukamy na nie odpowiedzi. Wykorzystujemy podczas naszych spotkań zarówno zabawy badawcze jak i tworzymy różnego rodzaju makiety, schematy, które pozwalają nam „dotknąć” i zrozumieć określonego tematu, potem  służą  one jako pomoce  podczas naszych zajęć dydaktycznych. Prace wykonujemy przede wszystkim z rolek, kartonów, butelek plastikowych, gazet oraz innych odpadów, co wdraża nas do zachowań proekologicznych, czyli takich, które świadczą o tym, że dbamy o przyrodę. Chodzimy również na wycieczki przyrodnicze, robimy zdjęcia, które później wspólnie oglądamy i przeżywamy jeszcze raz to co udało nam się odkryć.

W czasie zajęć mamy  wiele okazji do poszukiwania, odkrywania i pozyskiwania nowej wiedzy  o otaczającym świecie jak również utrwalania wcześniej zdobytych informacji i umiejętności. Panie podsycają naszą naturalną, wrodzoną ciekawość, rozbudzają nasze zainteresowania i ochotę do poznawania, odkrywania tego co nieznane, ale fascynujące. Podczas naszych spotkań doskonale się bawimy,  nauczycielki mają dużo pomysłów, a my wiele frajdy i radości.            Udało nam się stworzyć makietę Układu Słonecznego oczywiście najbardziej skupiliśmy się na naszej planecie czyli Ziemi. Próbowaliśmy również zrozumieć, na czym polega przyciąganie ziemskie – zabawy magnesami dużo nam wyjaśniły.

Opracowała:
Katarzyna Strąk