Zespół Szkół Budowlanych – specjaliści w wielu atrakcyjnych branżach

0
Reklama
Materiał wyborczy KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA
Materiał wyborczy KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA

Zespół Szkół Budowlanych im. Księcia Jerzego II Piasta jako najstarsza, bo już z 65-letnim dorobkiem, szkoła zawodowa w Brzegu, dba o tradycje i podąża za wyzwaniami współczesności. W ZSB realizowane są nowatorskie działania edukacyjne, wymiany międzynarodowe w ramach partnerstwa szkół (polsko-niemiecka i polsko-ukraińska), podejmowane są innowacje pedagogiczne.


 

Reklama - ciąg dalszy wpisu poniżej

Od 2008 r. szkoła jest członkiem prestiżowego Stowarzyszenia Szkół Innowacyjnych Regionu Opolskiego. Jako pierwsza w powiecie brzeskim uzyskała w 2010 r. zaszczytny tytuł Szkoły Odkrywców Talentów. Tradycją szkoły i doskonałą okazją do prezentacji talentów uczniów jest obchodzony od 23 lat dzień jej patrona – Georgianum. Święto brzeskich żaków, co roku przyciąga na Zamek Piastów Śląskich młodzież szkolną, która tego dnia rywalizuje w różnych konkurencjach.

Samorząd Uczniowski, szkolne koła Caritas i PCK podejmują liczne inicjatywy wolontariackie i charytatywne, m.in: cykliczne akcje Drużyny Szpiku, zbiórki żywności, kwesty uliczne i kampanie społeczne.

Szkoła jako pierwsza w powiecie wykorzystała szansę udziału w programach Unii Europejskiej. Do tej pory zrealizowano cztery projekty wymian i staży programu Leonardo da Vinci, sześć grup młodzieży odbyło miesięczne praktyki zawodowe w Niemczech, Irlandii i Anglii. Działania te będą kontynuowane, obecnie planowane są praktyki zagraniczne uczniów technikum w ramach programu Erasmus+. ZSB współpracuje też z wieloma uczelniami wyższymi: Wyższą Szkołą Logistyczną w Poznaniu, Międzynarodową Wyższą Szkołą Logistyki i Transportu we Wrocławiu, Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej we Wrocławiu, Wyższą Szkołą Oficerską Wojsk Lądowych we Wrocławiu, Wyższą Szkołą Zarządzania i Administracji w Opolu, Uniwersytetem Opolskim, Politechniką Opolską.

Zespół Szkół Budowlanych kształci specjalistów w czteroletnim Technikum nr 3 w zawodach:

Technik logistyk – innowacja logistyka wojskowa. Absolwent jest przygotowany m.in. do: planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym, transportem i spedycją oraz przewozem ładunków, a także zarządzania zapasami i magazynem. W trakcie nauki planowane jest odbycie praktyki zagranicznej w międzynarodowej firmie transportowo-spedycyjnej w Hiszpanii, a także wizyty studyjne w LKW Walter w Wiedniu. W ramach wdrażanej innowacji – logistyka wojskowa, uczniowie będą uczestniczyć w zajęciach z przygotowania wojskowego na poligonie, ratownictwa medycznego, strzelectwa i samoobrony. Innowacja prowadzona jest przy współudziale: Wyższej Szkoły Oficerskiej we Wrocławiu, 1. Brzeskiego Pułku Saperów, Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu, 10. Brygady Logistycznej w Opolu, WKU w Brzegu.

Technik pojazdów samochodowych. Uczniowie tego kierunku nabywają specjalistyczne wiadomości i umiejętności w pracowniach kształcenia teoretycznego i praktycznego. Oprócz tego zajęcia prowadzone są w firmach np.: Card Cord, Radjax, PKS-Brzeg, Oliwera-Skarbimierz. W klasie trzeciej odbywają miesięczną praktykę zawodową u pracodawcy z branży samochodowej (możliwość odbycia praktyki za granicą). Po ukończeniu nauki absolwenci mogą rozpocząć własną działalność, podjąć pracę m.in. w stacjach obsługi i kontroli pojazdów, zakładach produkcyjnych i naprawczych lub salonach sprzedaży samochodów. Mogą również kontynuować naukę na kierunkach mechanicznych wyższych uczelni technicznych.

 

Technik budownictwa – innowacja wykończenie wnętrz. Uczniowie podejmujący naukę w tym zawodzie oprócz przedmiotów ogólnokształcących uczą się m.in.: podstaw budownictwa, kosztorysowania, konstrukcji budowlanych i organizacji robót budowlanych. Zajęcia praktyczne odbywają się w nowoczesnej, bardzo dobrze wyposażonej szkolnej pracowni budowlanej, a miesięczna praktyka zawodowa w firmie budowlanej (szkoła daje również możliwość odbywania praktyk zawodowych w Niemczech). Technik budownictwa może zostać kierownikiem budowy, przedsiębiorcą budowlanym, kosztorysantem; znaleźć zatrudnienie w biurach projektowych, organach administracji państwowej, wytwórniach i składach materiałów budowlanych, administracjach budynków i firmach zarządzających nieruchomościami. Ukończenie technikum budowlanego daje nie tylko tytuł zawodowy, ale także umożliwia podjęcia studiów na uczelniach technicznych. W ramach prowadzonej innowacji uczniowie nabędą przydatne w życiu umiejętności budowlane z zakresu wykończenia wnętrz.

 

Technik renowacji elementów architektury. Kierunek nawiązujący do działającego w latach 1982 – 2004 i cieszącego się renomą liceum renowacji zabytków, które było wizytówką szkoły. W opinii pracodawców odczuwalny jest dziś brak specjalistów przygotowanych do wykonywania prac konserwacyjno-remontowych w zabytkowych obiektach budowlanych. Polscy konserwatorzy cieszą się bardzo dobra opinią na świecie, a szczególnie w Niemczech. Europejski rynek pracy jest otwarty na polskich specjalistów w dziedzinie renowacji zabytków. Poza tym coraz większą popularność zyskuje umiejętność zdobienia wnętrz oraz elewacji budynków dekoracjami, elementami rzeźbiarskimi i detalami architektonicznymi, co zauważyć można również w naszym mieście. Takich umiejętności można nauczyć się pod okiem fachowców w ZSB.

 

Coraz większym zainteresowaniem cieszy się trzyletnia Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3. Jej niewątpliwym atutem jest łączenie teorii z praktyką i możliwość zdobycia konkretnego zawodu np. kucharza, sprzedawcy, fryzjera, krawca, cukiernika, piekarza, rolnika, mechanika pojazdów samochodowych, mechanika motocyklowego, lakiernika, elektromechanika pojazdów samochodowych, blacharza samochodowego, ślusarza, montera sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych; stolarza, elektryka, montera zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, murarza-tynkarza. W trakcie nauki uczeń nabywa wiedzę specjalistyczną i ogólnokształcącą w szkole, a umiejętności praktyczne na zajęciach u pracodawcy, na podstawie zawartej umowy o pracę. Jako młodociany pracownik uczeń otrzymuje od pracodawcy wynagrodzenie według obowiązujących przepisów i rozpoczyna już swoją karierę zawodową.

Reklama
Materiał wyborczy KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA