Konwent burmistrzów i wójtów – sprawy szpitala i utworzenie mieszkania chronionego

0
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

8 kwietnia w siedzibie Starostwa Powiatowego w Brzegu odbył się konwent burmistrzów i wójtów gmin powiatu brzeskiego. Obecni byli na nim burmistrzowie: Jerzy Wrębiak, Marek Antoniewicz, Artur Kotara oraz wójtowie: Aneta Rabczewska i Bogusław Gąsiorowski. Gospodarz spotkania – starosta Maciej Stefański – zaprosił na nie ponadto dyrektora Brzeskiego Centrum Medycznego Krzysztofa Konika i dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Aleksandra Podgórnego. 


 

Reklama - ciąg dalszy wpisu poniżej
Reklama

Podczas konwentu dyrektor Brzeskiego Centrum Medycznego Krzysztof Konik przedstawił zabezpieczenie medyczne dla poszczególnych gmin w powiecie oraz przybliżył historię powstania BCM. Następnie omówił m.in: pozycję szpitala w województwie, zasięg działania jednostki i stan zatrudnienia, nakłady inwestycyjne poniesione przez powiat brzeski na rzecz BCM w latach 2006-2014, najbliższe planowane inwestycje (blok operacyjny, informatyzacja szpitala, budowa i remont ZOL), zobowiązania jednostki oraz podjęte kierunki działań w celu poprawienia sytuacji w BCM.

Dyrektor PCPR Aleksander Podgórny poinformował, iż w powiecie brzeskim istnieje potrzeba utworzenia mieszkania chronionego dla ofiar przemocy w rodzinie. Proponowana jego lokalizacja to Brzeg ul. Wyszyńskiego 23. Mieszkanie może zostać utworzone na mocy porozumień z samorządami gmin, a poprzez współpracę z ośrodkami pomocy społecznej służyłoby wszystkim mieszkańcom powiatu. Istotną informacją jest to, iż istnieje  możliwość uzyskania dofinansowania na powyższy cel z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Burmistrzowie i wójtowie wyrazili wolę podpisania stosownego porozumienia dotyczącego tej inicjatywy.

K.Ł.

DSC_0959 (Kopiowanie)

Reklama
Reklama
Reklama