Niemieccy przyjaciele Zespołu Szkół Budowlanych w Brzegu

0
Reklama
Materiał wyborczy KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA
Materiał wyborczy KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA

W dniach od 12 do 17. września 2016 roku grupa 11 polskich uczniów, reprezentujących ZSB w Brzegu została zaproszona do udziału w wymianie uczniów do Zawodowego Centrum Kształceniowego w Eilenburgu (Saksonia) w Niemczech. Funkcje koordynatorki projektu i tłumaczki pełniła Bożena Basta, a opiekunki młodzieży pani Beata Pastuszka.


Celem spotkania było zapoznanie uczniów z dualnym systemem kształcenia zawodowego w Niemczech, poznanie różnic kulturowych i stylu życia w kraju partnera, przezwyciężanie barier językowych oraz uprzedzeń jak również i przede wszystkim wzmocnienie przyjaźni miedzy partnerami. Temat wymiany brzmiał: ”Kształcenie i praca w Saksonii – materiały budowlane w renowacji zabytków architektury i zastosowanie nowoczesnych technik kontrolnych”.

Reklama - ciąg dalszy wpisu poniżej

Po oficjalnym powitaniu przez panią dyrektor BSZ Eilenburg – Dagmarę Fröhlich, obejrzeliśmy prezentację multimedialną na temat dualnego systemu kształcenia zawodowego w Saksonii, a następnie zwiedziliśmy kompleks budynków należących do szkoły – m. in. budynek główny ze specjalistycznymi, dobrze wyposażonymi gabinetami do nauki różnych przedmiotów, pracownie budowlane, warsztat obróbki drewna oraz obiekty sportowe.

Program pobytu był bardzo profesjonalnie przygotowany przez partnerów niemieckich. Nasi uczniowie mieli możliwość zapoznania się z produkcją materiałów budowlanych w okolicznych zakładach poczynając od kopalni kruszyw aż po najnowocześniejsze technologie produkcji izolacji termicznej w jednym z największych w Europie producentów wełny mineralnej URSA w Delitsch. Młodzież nasza uczestniczyła też w zajęciach warsztatowych dotyczących technik kontrolnych wytrzymałości materiałów budowlanych oraz wykładzie poświęconym kształceniu umiejętności w rzemiośle sztukateryjnym oraz artystycznej obróbce betonu. Również nasi sztukatorzy mieli szansę zaprezentowania własnych umiejętności niemieckim kolegom . Zaprezentowali technikę wykonywania odlewów gipsowych w formie silikonowej przywiezionej z naszej szkolnej pracowni sztukatorskiej.

Zadbano o zapoznanie uczestników z historią , kulturą, zabytkami, kuchnią i atrakcjami regionu, w którym gościliśmy. Zorganizowano ciekawą wycieczkę do Lipska, który zwiedzaliśmy z przewodnikiem.

Ważnym elementem wyprawy było zakwaterowanie naszych uczniów w szkolnym internacie. Dla uczestników z Polski i Niemiec wspólnie spędzane wieczory integracyjne przy muzyce, grze na gitarze i śpiewie były najprzyjemniejszymi wydarzeniami dnia , przy czym językami porozumiewania się był angielski i niemiecki.

Niecodziennym wydarzeniem podczas pobytu w Eilenburgu była wizyta przedstawicielki prasy „Leipziger Zeitung” i pana Jörga Kiesewettera – posła do parlamentu, który rozmawiał z naszymi uczniami i przedstawiał własną wizję rozwoju regionu, który reprezentuje, mówił o różnorakich formach współpracy organizacji dolnośląskich z saksońskimi, zachęcał uczniów do ich bliższego poznania i być może związania swojej przyszłości z Saksonią .

Bardzo dobra atmosfera, życzliwość, radość i wspaniałe doświadczenia kulinarne i interpersonalne charakteryzują pobyt naszych uczniów szkole w Eilenburgu. Uczestnicy bardzo się zaprzyjaźnili i już zaplanowano zorganizowanie następnego spotkania młodzieży w marcu 2017 roku. Tym razem trójstronnego z udziałem nowych partnerów – z Jihlavy. Czescy przedstawiciele odwiedzili niedawno naszą szkołę i również wyrazili chęć przyjazdu do Brzegu.

Bożena Basta

Reklama
Materiał wyborczy KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA