Jak i kiedy wyrejestrować samochód?

0

Wyrejestrowanie pojazdu to czynność, którą należy przeprowadzić po zaprzestaniu korzystania z auta. To jednak nie jedyna sytuacja, gdyż taki obowiązek warunkują także inne okoliczności. Ponadto zwlekanie z przeprowadzeniem tej procedury może skończyć się nałożeniem wysokiej kary pieniężnej. Kiedy więc musisz wyrejestrować samochód i w jaki sposób to zrobić zgodnie z prawem? Wyjaśniamy!

Kiedy trzeba wyrejestrować pojazd?

Przepisy prawa jasno definiują sytuacje, w których właściciel jest zobowiązany do wyrejestrowania swojego auta. Regulacje takie dostępne są w ustawie Prawo o ruchu drogowym i określają okoliczności, kiedy trzeba tej czynności dokonać. Zaliczają się do nich:

 • kradzież,

 • wywiezienie lub sprzedaż auta do innego kraju, w którym został ponownie zarejestrowany,

 • kasacja samochodu za granicą,

 • trwały demontaż pojazdu,

 • zezłomowanie samochodu,

 • bezpowrotna utrata auta i niemożność dalszego korzystania z niego,

 • wycofanie z obiegu.

Jeżeli więc trwale utraciłeś pojazd, oddałeś samochód na złom lub np. w wyniku wypadku został on doszczętnie zniszczony, musisz go wyrejestrować. 1 stycznia 2020 roku weszły w życie przepisy, według których masz 30 dni na dokonanie tej czynności. Jeżeli tego nie zrobisz w wyznaczonym terminie, musisz się liczyć z możliwością nałożenia kary od 200 do 1000zł.

Kto może wyrejestrować pojazd?

Obowiązek wyrejestrowania auta spoczywa na właścicielu i to on musi dopełnić niezbędnych formalności. Inaczej sprawa wygląda, gdy samochód ma również współwłaścicieli. Wówczas wszyscy muszą osobiście stawić się w urzędzie oraz złożyć stosowne wnioski. Wyrejestrowanie samochodu bez udziału wszystkich osób, do których prawnie należy pojazd, jest jednak możliwe. Wymaga to przekazania podpisanego pełnomocnictwa wybranemu współwłaścicielowi, który będzie ich przedstawicielem w urzędzie.

Jak wyrejestrować pojazd?

Wyrejestrowanie auta wymaga skompletowania odpowiednich dokumentów i złożenia ich w wydziale komunikacji. W tym celu przygotuj:

 • Wypełniony wniosek o wyrejestrowanie pojazdu – musisz w nim podać dane właściciela i wszystkich współwłaścicieli, takie jak imię i nazwisko, nr PESEL, adres i datę urodzenia. Potrzebne będą także informacje o pojeździe, które znajdziesz w dowodzie rejestracyjnym. W tym przypadku konieczne będzie wpisanie marki, modelu i roku produkcji auta, a także numeru rejestracyjnego, silnika, VIN oraz karty pojazdu.

 • Dokument tożsamości – obowiązuje tu dowód osobisty, paszport lub karta pobytu.

 • Dowód wpłaty – koszt wyrejestrowania samochodu to 10 zł. Jeżeli jednak masz pełnomocnictwa od pozostałych współwłaścicieli, za każde z nich musisz zapłacić 17 zł.

 • Pozostałe dokumenty – w zależności od tego, jaki jest powód wyrejestrowania, wymagane będą stosowne zaświadczenia.

Wyrejestrowanie auta nie wymaga osobistego stawiennictwa w urzędzie. Można to także zrobić elektronicznie lub komplet wypełnionych dokumentów wysłać tradycyjną pocztą.

Ile trwa wyrejestrowanie auta?

Urząd ma wyznaczony ustawowo termin 30 dni od daty złożenia wniosku. W wyniku wyjątkowych okoliczności czas ten może zostać wydłużony nawet do 60 dni. Jeżeli zdarzy się tak, że Twój wniosek z jakichś powodów zostanie odrzucony, masz prawo w ciągu 14 dni odwołać się od decyzji. Dokumenty potwierdzające skuteczne wyrejestrowanie pojazdu możesz odebrać osobiście lub otrzymać drogą listowną.

Wyrejestrowanie samochodu a składki OC

Każde zarejestrowane auto musi mieć wykupioną polisę OC. Dotyczy to również sytuacji, w których w ogóle z niego nie korzystasz. Oznacza to, że nawet, gdy nie jeździsz samochodem z powodu jego awarii lub stoi on w garażu, podczas gdy Ty długotrwale przebywasz za granicą – jesteś zobowiązany w dalszym ciągu terminowo regulować składki. Z chwilą wyrejestrowania samochodu nie musisz już opłacać OC, gdyż przestajesz być właścicielem pojazdu.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że nie ma możliwości ponownego zarejestrowania samochodu. Wyjątkiem mogą tu być np. pojazdy zabytkowe czy auto odzyskane po kradzieży.