Polska Izba Pracy z wizytą w Powiecie Brzeskim

0

W poniedziałek (01.07) odbyło się spotkanie Starosty Powiatu Brzeskiego Macieja Stefańskiego oraz Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu z dr. Wojciechem Blecharczykiem – Dyrektorem Polskiej Izby Pracy.


Podczas spotkania zostało zaprezentowanych szereg propozycji, które maja na celu zmniejszenie bezrobocia w Powiecie Brzeskim. Osiągnięcie tego celu miałoby nastąpić poprzez realizację czterech głównych przedsięwzięć: utworzenie na terenie Powiatu Brzeskiego Centrum Usług Biznesowych, organizowanie szkoleń dla przedsiębiorców, utworzenie tzw. kiosków z pracą, a także szkolenia dla osób bezrobotnych. Realizacja powyższych przedsięwzięć leżałaby po stronie Polskiej Izby Pracy przy wsparciu ze strony samorządu. „Jesteśmy otwarci na każdą inicjatywę, z której mogą wyniknąć pozytywne efekty” – zapewnił swoich gości Starosta Stefański. Centra usług biznesowych to placówki, które obsługują duże przedsiębiorstwa w zakresie kontaktów z klientami, organizacji spotkań biznesowych, czy też prowadzenia księgowości. W takich placówkach spółki zrzeszone w Polskiej Izbie Pracy zatrudniają przede wszystkim osoby długotrwale bezrobotne, czy niepełnosprawne. Szkolenie przedsiębiorców prowadzone jest pod kątem przedstawienia aktualnej sytuacji na rynku pracy, obowiązujących kierunków, problemów i ich rozwiązań, a także możliwości i sposobów obniżenia kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Lokalizowanie tzw. „kiosków z pracą”, czyli interaktywnych urządzeń w których można znaleźć aktualne ogłoszenia z pracą jest elementem docelowym, który doraźnie miałby zostać zastąpiony aplikacją on-line. Szkolenie bezrobotnych miałoby się odbywać natomiast przy wsparciu ze strony Urzędu Pracy z gwarancją zatrudnienia przez spółki wchodzące w skład Polskiej Izby Pracy. Szczegółowa propozycja współpracy ma zostać przedstawiona władzom powiatu w najbliższym czasie.

Wojciech Komarzyński