„Razem Łatwiej” – podsumowanie projektu

0

„Razem łatwiej” to kolejny projekt zrealizowany przez BSSM i WTZ Brzeg. Zadanie współfinansowane było przez Gminę Brzeg. W jego ramach odbyły się 3 spotkania, które swoją tematyką obejmowały szeroko pojętą profilaktykę i działania integracyjne.


Głównym celem projektu była profilaktyka i promocja zdrowia oraz nauka radzenia sobie ze stresem oraz wykluczeniem społecznym wśród dzieci i dorosłych, poprzez spotkania i prelekcje połączone z zajęciami. Nie zabrakło także tematyki związanej z promocją aktywnego spędzania czasu wolnego. Ważnym aspektem realizowanych spotkań była także integracja różnych środowisk oraz aktywizacja i socjalizacja lokalnej społeczności.

Poprzez realizację projektu, organizatorom przyświecała także idea zwiększenia świadomości uczestników spotkań do potrzeby działalności profilaktycznej i prozdrowotnego zachowania. Projekt był także okazją do promocji aktywnego i zdrowego trybu życia. Dodatkowo, był także czasem spotkań, wymiany doświadczeń, poglądów i nawiązywania nowych znajomości. Integracja różnych środowisk przyczyniła się także do poprawy funkcjonowania i socjalizacji osób wykluczonych i słabych.

Jak wspomniano wyżej – zorganizowane zostały 3 spotkania. Pierwsze z nich dotyczyło tematyki związanej z samotnością i wykluczeniem społecznym. Warsztaty na temat samotnościodbyły się 14. listopada we wszystkich szkołach podstawowych w Brzegu. Poprowadziła je koordynatorka projektu Magdalena Kłoda – kierownik WTZ Brzeg oraz dr Aneta Ratajek z WSH-E Brzeg.

Drugie spotkanie dotyczyło radzenia sobie ze stresem i aspektów zdrowotnych z tym związanych. Obejmowało również zagadnienie wykluczenia społecznego. Spotkanie odbyło się 21. listopada, a jego adresatami była młodzież ze wszystkich szkół ponadgimnazjalnych, osoby starsze, samotne i niepełnosprawne. Poprowadziła je Prorektor ds. ogólnych WSH-E w Brzegu dr Aleksandra Aszkiełowicz oraz Magdalena Kłoda.

Podsumowaniem cyklu było spotkanie, które odbyło się 11. grudnia w sali ZSZ nr 1 przy ul. Słowiańskiej w Brzegu. Było okazją do prawdziwej integracji i wymiany doświadczeń, spostrzeżeń. Wspólne, podsumowujące spotkanie miało na celu aktywizację różnych środowisk i grup społecznych. Poprowadziła je animatorka Seledynka – Justyna Dobroć oraz wolontariusze z ZSZ nr 1 w Brzegu.

Wszystkim, którzy przyczynili się do ogólnego sukcesu zadania bardzo dziękuje. Głęboko wierzę w to, że takie zadania kreują nowe pokolenia i przyczyniają się do lepszego funkcjonowania naszego lokalnego społeczeństwa. – podsumowała Magdalena Kłoda.