MOSiR rozpoczął przygotowania do opracowania dokumentacji dla kompleksu basenów przy ul. Wrocławskiej

0
fot. Wstępna koncepcja rozbudowy krytej pływalni wraz z budową letnich basenów przy ul. Wrocławskiej

Rozbudowa krytej pływalni o nieckę sportową, saunarium, gabinety SPA, tężnia solankowa oraz baseny zewnętrzne, to tylko niektóre propozycje, jakie Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji przekazał brzeskim radnym. Chodzi o przygotowanie dokumentacji dla budowy kompleksu basenów przy ul. Wrocławskiej.


Kilka dni temu dyrektor brzeskiego MOSiR-u przesłał miejskim radnym wstępne założenia do opracowania koncepcji funkcjonalno-przestrzennej oraz opracowania programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) dla kompleksu basenów przy ul. Wrocławskiej. Ma to być pierwszy krok w kierunku realizacji tej inwestycji.

  • „(…) W ramach rozbudowy krytej pływalni powstanie: niecka pływacka o charakterze sportowym o wymiarach 25×12,5 m, zaplecze szatniowe i sanitarne, pomieszczenia dla ratowników i obsługi, saunarium, gabinety SPA, tężnia solankowa. Zewnętrzne niecki basenowe mają mieć charakter rekreacyjny, ale w programie powinna być uwzględniona niecka sportowa o wymiarach 25×12,5 m. Łączna powierzchnia lustra wody niecek zewnętrznych oraz powierzchnia przeznaczona na plażowanie powinna umożliwić jednoczesny wypoczynek ok. 1000 osób. Co najmniej jedna spośród zewnętrznych niecek rekreacyjnych powinna mieć połączenie z krytą pływalnią. Przewiduje się powstanie placu zabaw dla dzieci oraz dla sportowych gier plenerowych (…)” – czytamy w korespondencji przesłanej radnym.

    Co istotne, wykonawca takiej dokumentacji będzie musiał przedstawić przynajmniej w dwóch wariantach analizę finansową odnoszącą się do realizacji inwestycji i późniejszej eksploatacji obiektów, a więc na tym etapie poznamy szacunkowy koszt budowy.
  • „Kilkanaście dni temu spotkaliśmy się z dyrektorem MOSiR-u, a teraz otrzymaliśmy wstępny opis przedmiotu i zakres zamówienia na opracowanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej oraz programu funkcjonalno-użytkowego. Pan Kulwicki przekonywał nas, że od tego rodzaju dokumentacji należy zacząć przygotowania do inwestycji przy ul. Wrocławskiej. Obecnie jesteśmy na etapie analizowania materiałów otrzymanych z MOSiR-u i być może zostaną naniesione jakieś korekty” – mówi Grzegorz Chrzanowski, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Brzegu.

    Przypomnijmy, że w grudniu 2020 r. radni zabezpieczyli w tegorocznym budżecie pieniądze na opracowanie dokumentacji dla rozbudowy krytej pływalni przy ul. Wrocławskiej o dużą nieckę pływacką wraz z budową basenu otwartego w tej lokalizacji. Takie działanie było spowodowane m.in. tym, że burmistrz Brzegu od wielu lat zmieniał swoje wizje i koncepcje w zakresie basenu letniego przy ul. Korfantego, a w ostatecznym rozrachunku nie dochodziły one do skutku. Nawet na ostatni pomysł z nieckami na skarpie, który pojawił się już w 2018 roku, burmistrz Wrębiak nie zapisywał w kolejnych budżetach żadnych pieniędzy na realizację. Projekt związany z budową niecek na skarpie również nie otrzymał do tej pory żadnego dofinansowania zewnętrznego, a na chwilę obecną jego jedyną, realną szansą na realizację byłoby zaciągniecie kredytu w wysokości kilkunastu milionów złotych.